Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Tổng quan tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau quả tươi; Tình hình sản xuất rau, quả và công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay; Các yếu tố ảnh hưởng đến tồn dư thuốc BVTV trên rau; Kết quả kiểm tra kiểm tra, giám sát ATTP đối với rau, quả; Những tồn tại chủ yếu, nguyên nhân của tồn tại trong công tác quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên rau quả tươi hiện nay và dề xuất, kiến nghị các giải pháp trong quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV bền vững, an toàn và hiệu quả.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá những thay đổi trong thói quen tiêu thụ thực phẩm của những người tham gia vào các hoạt động làm vườn cộng đồng và ước tính tác động của những thay đổi này đối với lượng khí thải carbon của một người tiêu dùng trung bình. Mục đích cuối cùng của nghiên cứu này là đánh giá tính khả thi của việc nâng cấp các mô hình tiêu dùng bền vững và tiềm năng giảm thiểu biến đổi khí hậu của các chính sách đô thị hỗ trợ làm vườn cộng đồng.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Chuyên đề tập trung vào ba khía cạnh để nhận ra tiềm năng của thực phẩm xanh: (1) Đưa thực phẩm xanh vào trọng tâm của quá trình ra quyết định về hệ thống thực phẩm; (2) Bảo vệ và phát triển tiềm năng của thực phẩm xanh giúp chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng; và (3) Hỗ trợ vai trò trung tâm của các chủ thể quy mô nhỏ trong nghề cá và nuôi trồng thủy sản.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Sách trắng của EU về Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi, các nguyên tắc kiểm soát thực phẩm; Luật Thực phẩm Chung của EU, cơ sở pháp lý kiểm soát thực phẩm của Liên minh Châu Âu; Thực thi Luật chung về thực phẩm trên toàn quốc; Chính sách kiểm soát an toàn thực phẩm tại EU và các quốc gia thành viên; Tổ chức kiểm soát thức ăn và thực phẩm chính thức theo luật pháp Châu Âu và cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Đánh giá này lập luận làm thế nào các chỉ số kinh tế và xã hội cần tiến tới để duy trì tính bền vững trong chuỗi sản xuất thực phẩm, thông qua nhận thức về giá trị; và cách tiếp thị bền vững có thể giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm sạch hơn và bền vững hơn. Cuối cùng, đánh giá mang đến những hiểu biết mới về quản lý cho những người đưa ra quan điểm và các bên liên quan đang tìm cách thuyết phục các công ty và phân khúc thực phẩm phát triển các hoạt động kinh doanh bền vững.

 • previous
 • 1
 • next