Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2011)

 • Nhận thức chung về quyền trẻ em và vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi; Phân tích một số dạng hành vi vi phạm quyền của trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi và biện pháp xử lí. Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2009)

 • Trao đổi một số ý kiến về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn các quy định về điều kiện nuôi con nuôi nhằm bảo đảm việc nuôi con nuôi đúng với bản chất của nó.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (1995)

 • Đưa ra những phân tích, nhận định về Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 1986. Qua đó cho thấy những quy định ở trong này là không hợp lý, và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ngày 20-1-1988 đối với việc xác định hôn nhân thực tế cũng chưa rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2006)

 • Phân tích quyền bình đẳng giới theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình dưới các góc độ: quyền bình đẳng trong việc kết hôn của nam và nữ; bình đẳng trong quan hệ vợ chồng; bình đẳng giữa cha và mẹ trong việc thực hiện quyền cha mẹ đối với con. Qua đây đưa ra một vài ý kiến hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2004)

 • Quyền làm mẹ của người phụ nữ được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Quyền làm mẹ của người phụ nữ được thực hiện bằng hai phương thức cơ bản, đó là quyền sinh con và nhận nuôi con nuôi mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2011)

 • Phân tích những khía cạnh lí luận về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi; Những điểm mới về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi và một số ý kiến hoàn thiện quy định về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Lan (2019-03)

 • Bài viết phân tích khái niệm, bản chất pháp lí của quyền yêu cầu li hôn, nội dung của quyền yêu cầu li hôn theo quy định của pháp luật hiện hành; nêu lên những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện quyền yêu cầu li hôn hiện nay trong thực tiễn. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền yêu cầu li hôn như: việc xác định tư cách đạ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Lan (2021-04)

 • Bài viết phân tích một số khía cạnh thực tế về hệ quả pháp lý của các giao dịch do vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện trên cơ sở đại diện trong các trường hợp cụ thể, qua đó nêu lên những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật liên quan đến đại diện giữa vợ và chồng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cần thiết.

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Lan (2021)

 • Đối với chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tác giả cho rằng không nên mở rộng đối tượng được nhờ mang thai hộ là phụ nữ độc thân; "mang thai hộ một lần" cần được hiểu là từ khi phôi thai được cấy vào buồng tử cung ngưòi phụ nữ nhưng không nhất thiết phải thành công và sinh ra đứa trẻ; cần phân biệt giữa mang thai hộ vì mục đích thương mại và ùi mục đích nhân...

 • previous
 • 1
 • next