Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Lan (2010)

  • Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.

  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Lan (2005)

  • Tìm hiểu về nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng nhìn từ góc độ xã hội và pháp lý trong Luật hôn nhân và gia đình. Đây là cơ sở để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Do đó các văn bản cần quy định chi tiết, xây dựng cơ chế bảo vệ về xã hội và pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.