Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Đỗ Đức Hồng Hà (2010)

  • Bài viết đề cập đến vấn đề quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước cộng hòa Indonesia, bao gồm: (1) Một số nét về Kinh Koran và Thánh luật Sharia của đạo Hồi. (2) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền hôn nhân, gia đình của phụ nữ. (3) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền tự do cá nhân của phụ nữ. (4) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền kinh tế của phụ nữ. (5) Một số quy định tiến bộ trong pháp luật Indonesia nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ.

  • 1998


  • Authors: Bùi Ngọc Toàn (1998)

  • Khái quát về vấn đề sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc. Nghiên cứu và phân tích những nội dung liên quan đến bảo hộ quyền trong Luật nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Thị Anh Thơ (2012)

  • Để đảm bảo cho BHXH phát triển và phát huy hiệu quả ý nghĩa kinh tế-xã hội đòi hỏi phải có hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh và phù hợp điều chỉnh các hoạt động BHXH, trong đó bao gồm cả hệ thống thống nhất các chế tài từ thấp đến cao có thể được áp dụng cho các hành vi trái pháp luật BHXH. Theo đó, việc tội phạm hoá một số hành vi vi phạm pháp luật BHXH là cần thiết. Kết quả của quá trình này là sự hình thành nhóm tội phạm về BHXH.