Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Phạm Văn Báu (2006)

 • Bộ luật hình sự năm 1999 quy định phạm tội đối với phụ nữ đang có thai vừa là tình tiết định tội của một số tội, vừa là tình tiết tăng nặng khung hình phạt một số tội và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chung đối với các trường hợp phạm tội khác khi không được quy định là tình tiết định tội hoặc định khung hình phạt tăng nặng. Nghiên cứu cho thấy không có sự thống nhất ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2011)

 • Nhận thức chung về quyền trẻ em và vi phạm quyền trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi; Phân tích một số dạng hành vi vi phạm quyền của trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi và biện pháp xử lí. Đưa ra một số nhận xét và kiến nghị.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyết Mai (2006)

 • Tổng hợp khảo sát của các tác giả, trên cơ sở các đánh giá chung về tội phạm ma tuý và phân tích các trường hợp phạm tội của 708 bị cáo trong 549 bản án xét xử sơ thẩm tội phạm về ma tuý trên cả nước. Qua đó góp phần làm giảm tội phạm trong cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Phương Hoa (2006)

 • Phân tích các quy định về kiểm soát ma túy trong các công ước của Liên hợp quốc, qua đó cho thấy cơ chế kiểm soát quốc tế về ma túy hiện nay gồm hai chế định quan trọng: kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy.

 • Tạp chí


 • Phạm Nguyệt Thảo (2007)

 • Bài viết tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam như đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi; về người được bảo hiểm và khoản tiền gửi được bảo hiểm; về mức phí bảo hiểm tiền gửi; về mô hình hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2009)

 • Trao đổi một số ý kiến về việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn các quy định về điều kiện nuôi con nuôi nhằm bảo đảm việc nuôi con nuôi đúng với bản chất của nó.

 • Tạp chí


 • Nguyễn HIền Phương (2007)

 • Đảng và Nhà nước ta đã ban hành các quy định pháp luật về trợ giúp xã hội. Tuy nhiên thực trạng pháp luật về trợ giúp xã hội còn nhiều bất cập, hạn chế. Những hạn chế này làm ảnh hưởng không nhỏ đến mục đích của trợ giúp xã hội nói riêng và an sinh xã hội nói chung. Vì vậy hoàn thiện pháp luật trợ giúp xã hội là yêu cầu có tính khách quan trong bối cảnh xã hội hiện nay.<...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2008)

 • Trình bày các giải pháp cơ bản hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội: mở rộng phạm vi đối tượng tham gia ở loại hình bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện tiến tới đảm bảo mọi người lao động ở mọi thành phần kinh tế đều được tham gia bảo hiểm xã hội; đảm bảo công bằng trong đóng góp và thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; Triển khai thực hiện và bổ sung các chế độ trợ cấp mới...