Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Hoàng Văn Hảo (1998)

 • Vị trí của quyền dân sự - chính trị trong hệ thống quyền con người – Nội dung quyền dân sự - chính trị trong công ước quốc tế 1996: Tất cả các dân tộc đều có quyền tự quyết; Công ước quốc tế khẳng định một loại quyền cơ bản mà nếu không có nó thì không thể có các quyền khác ở mỗi con người, đó là “Mỗi người đều có quyền được sống” – Quyền dân sự - chính trị trong pháp&#x...

 • 2007


 • Lê Thị Hoài Thu (2007)

 • Electronic Resources; An sinh xã hội trong các công ước và khuyến khích của tổ chức lao động quốc tế (ILO). Pháp luật an sinh xã hội ở một số nước trên thế giới và xu hướng cải cách. Một số suy nghĩ bước đầu nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam

 • 2009


 • Lại Ngọc Hải (2009)

 • Electronic Resources; Quan điểm về tình huống bất thường xã hội và tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên gây nên. Bản chất, dặc điểm, nội dung, hình thức thể hiện, khả năng, mức độ, chiều hướng và hệ quả của tình huống bất thường trong xã hội do tác động của những yếu tố tự nhiên. Phát triển bền vững - giải pháp của con người với các tình huống bất thường&...

 • 1993


 • Trần Văn Độ (1993)

 • Trong Bộ luật hình sự hiện hành, tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội đã được quy định và xử lý nghiêm khắc. Nhà làm luật quy định một loạt các tội mà yếu tố bắt buộc là việc lợi dụng chức vụ quyền hạn; trong một số điều luật khác yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn được quy định là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt của tội phạm.