Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Mạnh Tường (2008)

 • Phân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.

 • Tạp chí


 • Lương Thị Thủy (2008)

 • Bình đẳng giới là một trong những vấn đề được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó là một mục tiêu phát triển và là yếu tố nâng cao khả năng tăng trưởng của một quốc gia, xoá đói giảm nghèo và góp phần quản lý nhà nước hiệu quả. Căn cứ vào vai trò của nó, bài viết trình bày một số biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội hiện nay.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Hương (2008)

 • Nghiên cứu về tội mua bán phụ nữ thông qua tìm hiểu các đặc điểm của nạn nhân của tội mua bán phụ nữ - các đặc điểm liên quan đến các yếu tố làm hình thành nguyên nhân, điều kiện của tội mua bán phụ nữ cũng như có ý nghĩa đối với việc xác định các biện pháp phòng ngừa tội mua bán phụ nữ.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2009)

 • Trình bày những khía cạnh chủ yếu liên quan đến vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đó là: bạo lực xâm phạm quyền tự do, bình đẳng của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền sống, quyền được an toàn về thân thể của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tư cách con người của phụ nữ, trẻ em; ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Phụng, Nhâm Thuý Lan (2009)

 • Phân tích một cách tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Với các quy định hiện hành về bạo lực và biện pháp phòng chống bạo lực, đặc biệt là đưa vào thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta hy vọng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em sẽ ngày càng giảm trong xã hội.