Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Quỹ dân số Liên hợp quốc (-)

 • Phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách và hành động của chính phủ và các cơ quan liên quan kể từ khi Hội nghị Thế giới lần thứ hai về Người cao tuổi về thực hiện Kế hoạch Hành động quốc tế Madrid về Người cao tuổi nhằm đáp ứng với những cơ hội và thách thức của một thế giới đang già hóa. Báo cáo đưa ra nhiều ví dụ minh họa sin...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Quỹ dân số Liên hợp quốc (2016-12)

 • Trình bày kết quả phân tích giúp hiểu được mức độ ưa thích con trai được phản ánh qua các hành vi sinh sản và xu hướng lan tràn của hiện tượng này qua các nhóm dân số khác nhau. Chuyên khảo cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc thu thập thông tin về những biến đổi xã hội và tác&#...

 • -


 • Quỹ dân số Liên hợp quốc (2010-10)

 • Tóm tắt một số tài liệu, công trình nghiên cứu chọn lọc ở Châu Á và Việt Nam, cũng đồng thời nhằm khơi gợi các ý tưởng nghiên cứu tiếp theo và cách thức để giải quyết có hiệu quả trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Đặc biệt, thông qua phân tích về khoảng trống trong kiến thức và các bằng chứng về tỷ số giới tính khi sinh, tài liệu này đã xác định được các câu hỏ...

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Quỹ dân số Liên hợp quốc (2016)

 • Chuyên khảo đưa ra những gợi ý về chính sách dân số trên cơ sở các kết quả phân tích. Mức sinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm chậm cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Ngoài ra, chuyên khảo còn có những gợi ý chính sách liên quan đến tuổi kết hôn, tuổi sinh con và khoảng cách sinh hợp lý, cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em, nâ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Quỹ dân số Liên hợp quốc (2011)

 • Cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về thực trạng giáo dục ở Việt Nam. Đưa ra một bức tranh khái quát về thực trạng giáo dục ở Việt Nam và mối tương quan giữa giáo dục với biến động dân số. Nhằm mô tả xu hướng biến đổi theo thời gian của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh/thành phố cũng như phân tích một số mối tương quan để tìm ra những ảnh hưởng của...