Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Mạnh Tường (2008)

 • Phân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Bá Diến (1995)

 • Quyền con người là quyền cho tất cả mỗi một con người với tư cách là thực thể tự nhiên và xã hội, không phân biệt quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, chính kiến,...Quyền con người có giá trị nội dung pháp lý rộng, không những phản ánh giá trị cá nhân con người trong mối quan hệ với nhà nước nhất định mà bao hàm giá trị chung nhất, cơ bản nhất được cộng đòng quốc tế bảo hộ.

 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Hảo (-)

 • Quyền con người, quyền công dân luôn là vấn đề quan trọng được ghi nhận và trở thành nội dung cơ bản trong lịch sử lập hiến. Quyền này được nêu lên như là mục tiêu mà các nhà nước không thể trì hoãn để thực hiện địa vị hợp pháp và tính nhân văn trong quá trình thực hiện sự thống trị của mình.

 • Tạp chí


 • Chu Mạnh Hùng (2003)

 • Công ước quốc tế quyền trẻ em năm 1989 bao quát được tất cả các khía cạnh của quyền trẻ em. Bên cạnh các nguyên tắc chung về quyền trẻ em, Công ước còn đề cập đến biện pháp bảo vệ đối với trẻ em tị nạn, trẻ em trong khu vực có xung đột quân sự, trẻ em bị bóc lột và trẻ em dân tộc thiểu số.

 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm (2017)

 • Bài viết phân tích những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến quyền về tình dục trên thế giới và ở Việt Nam. Theo các tác giả, quyền về tình dục là một quyền con người, nằm trong nội hàm của quyền về đời tư của cá nhân, được bảo vệ trong nhiều công ước quốc tế về nhân quyền. Việc bảo đảm quyền này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với một số nhóm xã hội như ng...

 • Sách


 • - (-)

 • Tài liệu này hướng đến việc cung cấp những thông tin khái quát về quyền của người chuyển giới, liên giới, người đồng tính, song tính nhằm dành cho bạn, những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính, để họ hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có.