Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 9-2014


  • Thư viện Quốc hội (2014)

  • Báo cáo nêu thực trạng công tác bảo hiểm xã hội và kinh nghiệm một số nước trên thế giới gồm Mỹ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Pháp, Đức về thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

  • Báo cáo


  • Thư viện Quốc hội (2014-05)

  • Nội dung của Báo cáo được trình bày theo hướng đưa ra cách nhìn tổng quát nhất về vấn đề đồng tính như xu hướng tính dục, bản dạng giới, các vấn đề người đồng tính phải đối mặt, những vấn đề về quyền của người đồng tính…Đồng thời, Báo cáo cũng phân tích một số vấn đề về quan niệm, pháp luật về đồng tính và thực tiễn quyền kết hôn giữa những người cùng giới tính trên thế giới nói c...