Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Trương Hồng Quang (2014)

 • Bài viết làm rõ nội hàm các quyền xá định giới tính, quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính, quan niệm về người liên giới tính và người chuyển giới, đồng thời đánh giá các quy định pháp luật dân sự hiện hành liên quan đến vấn đề này. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến cáo hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người liên giới thích và người chuyển giới tại Việt Nam...

 • Bài trích


 • Trương Hồng Quang (2019-06)

 • Tại Việt Nam hiện nay, sống chung cùng giới là một thực tế khách quan, chính đáng của các cặp đôi đồng tính, song tính, chuyển giới. Tuy nhiên, pháp luật chưa ghi nhận một hình thức pháp lý cho mối quan hệ sống chung cùng giới. Bài viết phân tích một số lý do cơ bản cho thấy cần ghi nhận mối quan hệ này và đề xuất một hình thức pháp lý cụ thể.

 • 2013


 • Trương Hồng Quang (2013)

 • Hiện nay hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có các quy phạm riêng dành cho người đồng tính. Vì vậy việc nghiên cứu để ban hành các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền của người đồng tính là rất cần thiết. Từ nghiên cứu của mình, tác giả đưa ra các kiến nghị chủ yếu dựa trên dề xuất bổ sung các quy định đã có của pháp luật hiện hành. Theo đó, định hướng được đưa ra là người đồ...

 • 2012


 • Trương Hồng Quang (2012)

 • Khái quát pháp luật về quyền của người đồng tính trên thế giới -- Một số quốc gia công nhận và bảo vệ quyền của người đồng tính: Cộng hòa Pháp; cộng hòa Liên bang Đức; Hoa Kỳ -- Một số quốc gia không công nhận quyền của người đồng tính: Iran, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

 • Bài trích


 • Trương Hồng Quang (2020-12-23)

 • Bài viết phân tích khái niệm, cách phân loại và vai trò của cơ quan nhân quyền quốc gia. Từ đó, gợi mở một số vấn đề trong thời gian tới.

 • previous
 • 1
 • next