Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Mục đích của bài viết đánh giá này là làm sáng tỏ mối liên hệ đa dạng giữa mất an ninh lương thực và xung đột bạo lực và thảo luận về cách hành động chính sách có thể đối mặt với thách thức nhằm cải thiện điều kiện an ninh lương thực trong môi trường bạo lực, đặc biệt là trong các cuộc nội chiến.

  • previous
  • 1
  • next