Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2009)

 • Trình bày những khía cạnh chủ yếu liên quan đến vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đó là: bạo lực xâm phạm quyền tự do, bình đẳng của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền sống, quyền được an toàn về thân thể của phụ nữ và trẻ em; bạo lực xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tư cách con người của phụ nữ, trẻ em; ...

 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2009)

 • Tìm hiểu về khái niệm trẻ em, lao động trẻ em và bạo lực đói với trẻ em; các biện pháp phòng chống bạo lực và tình trạng bạo lực đối với trẻ em và trẻ em lao động ở Việt Nam; những quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực trẻ em và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về phòng chống bạo lực đối với trẻ em...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Phụng, Nhâm Thuý Lan (2009)

 • Phân tích một cách tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Với các quy định hiện hành về bạo lực và biện pháp phòng chống bạo lực, đặc biệt là đưa vào thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta hy vọng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em sẽ ngày càng giảm trong xã hội.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hồng Hải (2004)

 • Bài viết đề cập đến những điểm mới trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, bao gồm: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã mở rộng hơn về cơ cấu cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh và mục đích điều chỉnh; Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng luật rộng hơn và cụ thể hơn; Quy định rõ nguồn tài chính cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo ...

 • Bài trích


 • Lê Thị Nga (2017)

 • Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trước đây và Luật Trẻ em năm 2016 đều xác định trẻ em lang thang là nhóm trẻ đặc thù, nên ngoài các quvền của trẻ nói chung, các em còn có những quyền đặc thù, song cơ hội thụ hưởng quyền của các em là rất hạn chế. Hơn nữa, do đặc thù của môi trường sống, nhóm trẻ em này có nguy cơ bị xâm hại trên nhiều lĩnh vực như: là nạn n...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Phượng (2017)

 • Trẻ em luôn luôn là đối tượng cần phải được quan tâm và ưu tiên bảo vệ nhất trong xã hội. Đem đến một môi trường an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ các em. Để có một môi trường an toàn thì hệ thống pháp luật là điều kiện tiên quyết, bên cạnh đó là sự chung tay của các cơ quan hành pháp, tư pháp, của hệ thống hỗ trợ - bảo vệ trẻ em cũng như những người làm việc ...