Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Báo cáo này chỉ ra ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở trung ương đã thực hiện nhiệm vụ tổng hợp và xuất bản báo cáo thứ tư này về Tổng điều tra dân số năm 2009 có tên là Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Hoàn thành kết quả. Báo cáo bao gồm 16 bảng chi tiết, trình bày những kết quả quan trọng nhất của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Báo cáo này bao gồm 4 phần: Phần I giải thích về thiết kế và triển khai điều tra dân số, và bao gồm 2 chương. Chương 1 giới thiệu quy trình thực hiện điều tra dân số. Chương 2 giải thích việc thiết kế, ước tính và đánh giá kết quả khảo sát mẫu điều tra dân số. Phần II bao gồm 7 chương tiếp theo trình bày các kết quả chính được suy ra từ khảo sát mẫu. Chương 3 mô tả các&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2019-3-4)

 • Ấn phẩm này bao gồm 56 chỉ số quan trọng nhất của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam, bao gồm kết quả hoàn thành và kết quả mẫu mở rộng. Ấn phẩm cũng lưu ý rằng trong lần xuất hiện này, các kết quả mẫu mở rộng đã được thay đổi so với "kết quả mẫu" được phát hành vào tháng 12 năm 2009, và do đó chúng đã thay thế bằng thông tin tương ứng trong ấn...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-03-10; 2019-02-26)

 • Báo cáo là sản phẩm của sự hợp tác của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế lớn hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Phân tích tình hình hiện tại của người già và đánh giá tiến bộ trong các chính sách và hành động của chính phủ và các bên liên quan khác kể từ Hội nghị Thế giới thứ hai để đáp ứng các cơ hội và thách thức của một thế giới già cỗi. Cung cấp nhiều v...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-11-16)

 • Báo cáo được cấu trúc để trả lời các câu hỏi chính sau đây: Quyền cơ bản trong kế hoạch hóa gia đình là gì? Lợi ích và ai chưa thể thực hiện đầy đủ quyền lập kế hoạch hóa gia đình? Những lợi ích kinh tế và xã hội với kế hoạch hóa gia đình là gì? Ý nghĩa, chi phí của kế hoạch hóa gia đình là gì? Cộng đồng quốc tế nên làm gì để thực hiện quyền?

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-08-23)

 • Báo cáo này nhằm cung cấp một đánh giá toàn diện và phân tích các vấn đề liên quan và đưa ra các khuyến nghị dự kiến cho các chính sách đối với các vấn đề liên quan đến lão hóa trong những năm tới. Do giảm mạnh về khả năng sinh sản và tỷ lệ tử vong cũng như tăng tuổi thọ khi sinh, dân số cao tuổi ở Việt Nam đang tăng nhanh cả về số lượng tuyệt đối và tương đối. Dự b...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-05-22)

 • Báo cáo phân tích các chỉ số khác nhau bao gồm hồ sơ tuổi, giới tính và mô hình hôn nhân; tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử; trình độ học vấn và đào tạo kỹ thuật của từng dân tộc, bao gồm kết quả hoàn thành, kết quả chính và một loạt các chuyên khảo về điều tra dân số năm 2009. Các chỉ số khác đã được tổng hợp và tính toán từ dữ liệu gốc.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-03-12)

 • Báo cáo này xác định các điểm mạnh và điểm yếu của mô hình can thiệp được thí điểm và phân tích xem mô hình hoặc các thành phần của mô hình có thể được nhân rộng trên toàn quốc hay không. Nó cũng cung cấp một định hướng chiến lược về đáp ứng GBV/DV tại Việt Nam, bao gồm thông tin sẽ giúp họ phát triển một mô hình can thiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội, văn hóa và chính...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-10)

 • Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) dao động từ 104 đến 106 trẻ sinh nam trên 100 trẻ sinh ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng mức độ của nó đã tăng dần trong 25 năm qua ở một số quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tỷ lệ giới tính lệch lạc này phản ánh sở thích của con trai, kết hợp với việc tăng khả năng tiếp cận công nghệ lựa chọn. Kết q...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Dựa trên phân tích dữ liệu mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại Việt Nam - bản thông tin này trình bày thông tin chính về tuổi và cấu trúc giới tính ở Việt Nam. Nó cũng phân tích một số chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể tận dụng các cơ hội và vượt qua các hạn chế của động lực nhân khẩu học trong quốc gia đang quy hoạch phát triển kinh&#x...