Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UNDP Việt Nam (2014)

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan về quyền của LGBT tại Việt Nam liên quan cụ thể đến những vấn đề làm việc; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; gia đình; truyền thông; các quyền và luật pháp; và cộng đồng. Cung cấp cái nhìn khái quát về lịch sử của LGBT tại Việt Nam; điểm lại những phát triển gần đây, đề cập đến những chiến lược chủ chốt trong việc cải thiện quyền của những người LGBT thông qua vậ...

 • Báo cáo


 • UNDP Việt Nam (2004-11)

 • Cung cấp các thông tin cơ sở về báo cáo đánh giá chung quốc gia và về Việt Nam. Khái quát những đánh giá phân tích về các vấn đề phát triển chủ yếu do LHQ xác định. Đưa ra tóm tắt phương hướng và vấn đề hợp tác trong tương lai, có ý nghĩa trọng tâm cho việc xem xét cũng như quá trình hợp tác nhằm hoàn chỉnh văn kiện UNDAF

 • Báo cáo


 • UNDP Việt Nam (2004-3)

 • Tổng hợp đánh giá định tính về đói nghèo sử dụng thông tin từ các đợt đánh giá đói nghèo có sự tham gia cấp tỉnh và phân tích định lượng dựa vào số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam cũng như các nghiên cứu và nguồn thông tin khác. Phân tích hiệu quả những biện pháp chính sách, cơ chế thực hiện và cung cấp dịch vụ cho người nghèo và trao đổi để tìm ra biện pháp tốt&#...

 • Báo cáo


 • UNDP Việt Nam (2002-11)

 • Trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành tích mà người dân Việt Nam, phần lớn trong số họ sống ở các vùng nông thôn, đạt được trên nhiều chỉ số phản ánh các mục tiêu MDG. Việt Nam sẽ thực hiện cam kết của mình về các MDG toàn cầu thông qua các hoạt động ở trong nước. Báo cáo này nhằm gắn các MDG vào bối cảnh thực tế của Việt Nam, mà phần lớn là các vùng nông thôn....

 • Báo cáo


 • UNDP Việt Nam (2016-1)

 • Báo cáo đề cập đến những cải cách trong quá trình đổi mới như từng bước tự do hóa, hội nhập quốc tế, đặc biệt trong nông nghiệp cũng như chuyển đổi nền kinh tế từ xuất phát điểm dựa nhiều vào lao động. Những thay đổi này đã tạo ra cơ hội mới cho đại đa số người lao động và là động lực chính cho những thành tựu trong quá khứ. Tuy nhiên, sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Việt...