Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2015-08)

 • Nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị chú trọng vào việc thi hành các chính sách hiện hành nhằm cải thiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng như nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chỉ đạo và phía các đơn vị, các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như nhận thức của chính người khuyết tật về các chính sách dành cho họ.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2017-08)

 • Trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (6-2017)

 • Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ em trong chuỗi cung ứng ngành may mặc và giày dép ở cả trong nước và quốc tế.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2017-09)

 • Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tiễn năm 2011, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Lao động,Thương Binh và Xã hội xây dựng 20 cuốn tài liệu tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2018-01)

 • Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016: Nghiên cứu của Việt Nam vận dụng phương pháp luận của Sáng kiến toàn cầu Trẻ em ngoài nhà trường. Dựa trên số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, minh chứng đưa ra từ nghiên cứu cho phép theo dõi tiến bộ về giáo dục giữa các nhóm trẻ em và những thành quả của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014 về giảm tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở tất cả các nhóm tuổi và các tỉnh được lựa chon phân tích.

 • Tiêu điểm


 •  (2016-09)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai là một trong các phân tích hình hình ở cấp tỉnh do UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thuộc Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị. Báo cáo cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và gái ở Lào Cai, trong đó phân tích sâu các vấn đề của trẻ em đang tồn tại, những rào cản trong bối cảnh đặc thù của một tỉnh thuộc Trung du và miền núi phía Bắc, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 •  (2014-12)

 • Mục đích của cuộc khảo sát này là lắng nghe ý kiến của người dân, những bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi, về 6 dịch vụ y tế và dinh dưỡng tại tuyến xã để đánh giá và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại tuyến xã ngày càng tốt hơn. Chúng tôi cũng muốn ghi nhận những ý kiến của cán bộ y tế, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cung ứng những dịch vụ này cho nhân dân.