Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tiêu điểm


 • UNICEF Việt Nam (2016-09)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai là một trong các phân tích hình hình ở cấp tỉnh do UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thuộc Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị. Báo cáo cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và gái ở Lào Cai, trong đó phân tích sâu các vấn đề của trẻ em đang tồn tại, những rào cản trong bối cảnh đặc t...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2016-12)

 • Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam trực thuộc Viện Khoa học & Giáo dục Việt Nam tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam từ năm 2015. Nghiên cứu tập trung phân tích, tìm hiểu tình hình thực tế tại các nhóm trẻ độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình để từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm dỡ bỏ những rào cản hiện tại, cản trở việc phát triển trẻ thơ toàn diện...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2017-08)

 • Trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2015-06)

 • Phân tích này được thực hiện theo tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, nhìn nhận tình hình trẻ em dưới góc độ bình đẳng, do vậy báo cáo phân tích là nguồn đóng góp duy nhất để tìm hiểu tình hình thực tế của trẻ em gái, trẻ em trai, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người Kinh, trẻ em giàu và trẻ em nghèo ở tỉnh Kon Tum hiện nay.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2016-01)

 • Sổ tay Hướng dẫn phương pháp Lồng ghép Quyền trẻ em vào xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là kết quả nghiên cứu, thực nghiệm với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của UNICEF, sự cộng tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Bộ ngành có liên quan, 8 địa phương (bao gồm các tỉnh/thành phố: Điện Biên, Ninh Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Tp.Hồ Chí Minh, Gia ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2015-08)

 • Nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị chú trọng vào việc thi hành các chính sách hiện hành nhằm cải thiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng như nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chỉ đạo và phía các đơn vị, các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như nhận thức của chính người khuyết tật về các chính&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2014-11)

 • Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).