Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chuyên đề giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; những tồn tại, bất cập của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động nói riêng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • Tập quán pháp là tên gọi của một loại nguồn của pháp luật. Hiểu một cách sát nghĩa, tập quán pháp là pháp luật tồn tại dưới dạng tập quán (để nhằm phân biệt với các hình thức tồn tại khác của pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ pháp luật...). Theo quan niệm phổ biến trong khoa học pháp lý Việt Nam, tập quán pháp là thuật ngữ dùn...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • “Mang thai hộ” và “đẻ thuê” là hai khái niệm được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay chưa có định nghĩa chính thức thế nào là “mang thai hộ”, thế nào là “đẻ thuê” nên nhiều người đánh đồng hai khái niệm này. Đã có dư luận không đúng trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) khi đề cập đến vấn đề có cho phép “mang t...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • Tòa án gia đình và người chưa thành niên / vị thành niên (juvenile court/teen court/jouth court/peer court/family and juvenile court) là một tòa án có thẩm quyền đặc biệt để xét xử và ra các quyết định/bản án liên quan đến người chưa thành niên. Việc nghiên cứu tổ chức Tòa án gia đình và người chưa thành niên như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của cả...

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021-07)

 • Nội dung báo cáo tổng hợp, phân tích các tác động của đại dịch Covid-19 ở phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị chính sách phù hợp cho Việt Nam.

 • previous
 • 1
 • next