Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chuyên đề giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; những tồn tại, bất cập của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động nói riêng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • Tòa án gia đình và người chưa thành niên / vị thành niên (juvenile court/teen court/jouth court/peer court/family and juvenile court) là một tòa án có thẩm quyền đặc biệt để xét xử và ra các quyết định/bản án liên quan đến người chưa thành niên. Việc nghiên cứu tổ chức Tòa án gia đình và người chưa thành niên như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động của cả hệ thống tòa án nói chung và Tòa án gia đình và người chưa thành niên nói riêng vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • “Mang thai hộ” và “đẻ thuê” là hai khái niệm được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, hiện nay chưa có định nghĩa chính thức thế nào là “mang thai hộ”, thế nào là “đẻ thuê” nên nhiều người đánh đồng hai khái niệm này. Đã có dư luận không đúng trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) khi đề cập đến vấn đề có cho phép “mang thai hộ” hay không. Bài viết đã nghiên cứu, làm rõ khái niệm mang thai hộ; thực trạng mang thai hộ ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Bài viết cũng chỉ rõ những vấn đề có thể phát sinh nếu cho phép mang thai hộ tại Việt Nam và đưa ra một số bình luận về mang thai hộ trong dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-05)

 • Tập quán pháp là tên gọi của một loại nguồn của pháp luật. Hiểu một cách sát nghĩa, tập quán pháp là pháp luật tồn tại dưới dạng tập quán (để nhằm phân biệt với các hình thức tồn tại khác của pháp luật là văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ pháp luật...). Theo quan niệm phổ biến trong khoa học pháp lý Việt Nam, tập quán pháp là thuật ngữ dùng để chỉ những tập quán đã được nhà nước thừa nhận làm quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện theo cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật. Đối với lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 tại Điều 6 nêu rõ “Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, những phon...

 • previous
 • 1
 • next