Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Hoàng Hanh (2014)

 • Trong thời gian qua, hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được một số kết quả nhưng trên thực tế chưa thể ngăn chặn được nguy cơ bùng phát và giảm tính chất phức tạp của đại dịch. Cần phải hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

 • 2015


 • Đinh Ngọc Giang (2015)

 • Electronic Resources; Những kết quả đạt được trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch -- Những hạn chế và nguyên nhân -- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về hộ tịch

 • -


 • Trương Hồng Quang (2014)

 • Bài viết làm rõ nội hàm các quyền xá định giới tính, quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính, quan niệm về người liên giới tính và người chuyển giới, đồng thời đánh giá các quy định pháp luật dân sự hiện hành liên quan đến vấn đề này. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến cáo hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người liên giới thích và người chuyển giới tại Việt Nam...

 • -


 • Cao Vũ Minh (2014)

 • Trên thế giới, hôn nhân đồng giới là một vấn đề hết sực nhạy cảm. Hiện nay, mới chỉ có một số quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Bên cạnh đó, tại các quốc gia chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì pháp luật thừa nhận một số hình thức thay thế hôn nhân. Trong bài viết này, tác giả phân tích về những hình thức sống chung giữa hai người&#...

 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm (2017)

 • Bài viết phân tích những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến quyền về tình dục trên thế giới và ở Việt Nam. Theo các tác giả, quyền về tình dục là một quyền con người, nằm trong nội hàm của quyền về đời tư của cá nhân, được bảo vệ trong nhiều công ước quốc tế về nhân quyền. Việc bảo đảm quyền này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với một số nhóm xã hội như ng...