Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Thư viện Quốc hội (2018-05)

  • Đến nay, pháp luật vẫn chưa có quy định xử lý đối với tài sản, thu nhập không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc trong khi không loại trừ một số tài sản này có thể có từ nguồn gốc từ tham nhũng, từ vi phạm pháp luật.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Thư viện Quốc hội (2020-10)

  • Để có thêm thông tin, số liệu cung cấp phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thư viện Quốc hội tiến hành tổng hợp một số thông tin, số liệu cơ bản thuộc lĩnh vực xã hội của Việt Nam trong 9 tháng năm 2020. Một số nội dung cụ thể trong chuyên đề: dân số và đời sống dân cư, hôn nhân và gia đình, giáo dục và đào tạo, y tế, lao độ...