Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Bản thông tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình giáo dục và đào tạo hiện tại ở Việt Nam dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và các dữ liệu liên quan khác. Bằng cách phân tích dữ liệu này trong bối cảnh chính sách và pháp lý hiện tại, một loạt các khuyến nghị đã được phát triển để giúp Việt Nam giải quyết các lỗ hổng và chênh lệch đã được xác...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2018-04-26)

 • Báo cáo này được phát triển bởi Bộ Y tế, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA. Báo cáo đánh giá các nhu cầu hiện tại, tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận, chất lượng và khung pháp lý của các dịch vụ và thực hành hộ sinh ở Việt Nam, với tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo cũng đưa ra các khuyến nghị cho các hoạt động hộ sinh trong những năm tới, bao gồm&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (05-10-2018)

 • Mặc dù Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể đối với hệ thống cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng vẫn có những lo ngại về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như tỷ lệ ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và thất bại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu cao về bằng chứng đáng tin cậy về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2018-04-26)

 • Báo cáo nghiên cứu này đã được hỗ trợ và phạm vi báo cáo được phát triển bởi Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Việt Nam. Nó được thực hiện và quản lý bởi Đại học Toronto phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Mekong. Với hy vọng rằng báo cáo này hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý chương trình, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và nhà tài trợ trong việ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-04-29)

 • Vào ngày quốc tế của người già tháng 10 năm 2015, UNFPA và HelpAge Internationa đã phát động một cuộc thi viết "Ông bà và tôi" nhắm vào các sinh viên ở Hà Nội. Cuộc thi không chỉ nhằm thay đổi chuẩn mực xã hội và định kiến về người già mà còn thông báo cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức rõ hơn về thực tế của một xã hội già cỗi và bày tỏ tình yêu và sự tôn trọng của&#...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2016-01-21)

 • Báo cáo phân tích này cung cấp dữ liệu cập nhật về lực lượng lao động và già hóa dân số tại Việt Nam. Nó cũng cung cấp dữ liệu về xu hướng dân số theo nhóm tuổi và sự tham gia của lực lượng lao động.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2014-11-27)

 • Báo cáo cho thấy rằng các quốc gia đang phát triển có số lượng lớn thanh niên có thể thấy nền kinh tế của họ tăng vọt, miễn là họ đầu tư nhiều vào người trẻ về giáo dục, y tế và bảo vệ quyền của họ. Những lợi ích kinh tế tiềm năng sẽ được hiện thực hóa thông qua cổ tức nhân khẩu học, có thể xảy ra khi một quốc gia có dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn dân số ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-01-19)

 • Vào năm 2013, UNFPA, hợp tác với GSO và MOLISA, đã ủy thác một phân tích thứ cấp dữ liệu từ Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình, được thực hiện bởi GSO vào năm 2010. Báo cáo này nên được xem như là một phần bổ sung, hoặc 'Phần 2', của báo cáo "Giữ im lặng là chết" - Kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-12-19)

 • Báo cáo nghiên cứu này tìm hiểu thái độ của nam giới về một loạt các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, ưu tiên con trai, mức độ và loại bạo lực, kiến thức và thái độ đối với luật pháp và chính sách liên quan đến quyền của phụ nữ ở Nepal và Việt Nam. Nghiên cứu khẳng định rằng vai trò về giới, bảo thủ và thái độ không công bằng vẫn tồn tại ở cả hai quốc gia. Cần có...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-12-20)

 • Báo cáo 'Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về ' nhằm mục đích tìm hiểu sâu về lịch sử cuộc sống của mỗi người đàn ông để hiểu những yếu tố nào thúc đẩy đàn ông hướng tới những quan niệm bạo lực và những yếu tố nào khiến đàn ông liên tưởng đến một người đàn ông với những hành vi không bạo lực, bình đẳng giới . Những phát hiện nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt đối với công ...