Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Báo cáo về cấu trúc giới tính, tuổi và tình trạng hôn nhân của dân số tại Việt Nam được phát triển bằng cách sử dụng 15% dữ liệu khảo sát mẫu được đưa vào VNPHC 2009 để cung cấp cho độc giả thông tin cập nhật nhất về cấu trúc giới tính, độ tuổi và tình trạng hôn nhân của Việt Nam.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Báo cáo chuyên khảo về di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Các mô hình, xu hướng và sự khác biệt đã được phát triển bằng cách sử dụng 15% dữ liệu của khảo sát mẫu được đưa vào Tổng điều tra dân số năm 2009 để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật nhất về di cư của Việt Nam và tình hình đô thị hóa.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Báo cáo chuyên khảo này cung cấp thông tin cập nhật và toàn diện nhất cho độc giả về xu hướng hiện tại về tỷ lệ các bé trai và bé gái khi sinh ở Việt Nam. Nó cũng cung cấp thông tin liên quan về các đặc điểm địa lý và kinh tế xã hội ảnh hưởng và tác động đến hiện tượng chênh lệch tỷ lệ giới tính ở nước này, và cố gắng cung cấp các khuyến nghị về khả năng xảy ra ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2017-11-28)

 • Báo cáo đánh giá gói dịch vụ thiết yếu là một phần của Chương trình chung toàn cầu của Liên hợp quốc về các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh bị bạo lực. Chương trình này là sự hợp tác của UN Women, UNFPA, WHO, UNDP và UNODC nhằm cung cấp quyền truy cập nhiều hơn vào một tập hợp các dịch vụ đa ngành thiết yếu và chất lượng cho tất cả phụ nữ và trẻ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-11-17)

 • Báo cáo này tập trung vào vấn đề di cư kinh tế nội bộ ở Việt Nam. Điều quan trọng là báo cáo chỉ ra sự liên tục giữa các xu hướng di cư trong nước và quốc tế, cũng như khả năng chia sẻ của họ để đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Báo cáo này đưa ra gợi ý cho các can thiệp chính sách phù hợp nhằm tối đa hóa sự đóng góp của di cư...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-09-27)

 • Tài liệu này cung cấp chi tiết về nguyên tắc FPIC và cách áp dụng tại Việt Nam theo Chương trình UN-REDD. Việt Nam là chương trình quốc gia đầu tiên tiến hành chuẩn bị chính thức cho các hoạt động REDD + tại hiện trường. Chương trình UN-REDD của Việt Nam đang tiên phong trong quá trình tìm kiếm sự đồng ý miễn phí, trước và được thông báo (FPIC) tại hai huyện thí điểm.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-12-15)

 • Bài viết này được LHQ tại Việt Nam ủy quyền để cung cấp một bản tóm tắt các vấn đề hiện tại liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam. Bài viết xem xét các loại bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam và phân tích bối cảnh kinh tế xã hội, lập pháp và chính sách xung quanh bạo lực này. Bài viết cũng phân tích các cách để giải quyết bạo lực trên cơ sở giới và cuối&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-01-15)

 • Báo cáo tóm tắt đề ra cái nhìn khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, nó đã gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Đáp lại Việt Nam, cùng với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã triển khai gói kích thích kinh tế (ESP). Bài viết này xem xét ý nghĩa giới tính của các gói kích thích như vậy để cải thiện kết quả cuối cùng, không chỉ về quyền mà còn v...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2017-04-18)

 • Bộ tóm tắt giới tính năm 2016 được coi như là bức ảnh chụp nhanh về tình trạng hiện tại của các vấn đề chính về giới và phát triển ở Việt Nam. Ngoài việc nắm bắt những tiến bộ đáng kể để thúc đẩy quyền con người của phụ nữ, nó nhấn mạnh những thách thức và mối quan tâm nổi bật và đang nổi lên đòi hỏi phải chú ý để đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng trong các...