Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-03-15)

 • Báo cáo tài liệu này dự kiến sẽ cung cấp một giới thiệu hữu ích về bình đẳng giới và SDGs cho các bên liên quan khác nhau từ các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà thực hành phát triển đến thanh niên và các thành viên khác trong xã hội. Sự phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ được công nhận là một biện&...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2014-11-25)

 • Tờ thông tin tài liệu cung cấp cái nhìn khái quát về chương trình 16 ngày hoạt động chống lại chiến dịch bạo lực giới, đây là một chiến dịch quốc tế bắt đầu từ năm 1991. Từ ngày 25 tháng 11, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, đến ngày 10 tháng 12, Ngày quốc tế nhân quyền, chiến dịch kêu gọi các cá nhân và các nhóm xung quanh thế giới hành động để chấm dứt mọi hình&#x...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2018-10-5)

 • Mặc dù Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể đối với hệ thống cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, nhưng vẫn có những lo ngại về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như tỷ lệ ngừng sử dụng biện pháp tránh thai và thất bại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu cao về bằng chứng đáng tin cậy về chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2007-10-12)

 • Báo cáo Dân số Thế giới năm 2007 phác thảo những thách thức và cơ hội do sự phát triển đô thị không thể tránh khỏi sắp tới. Nó cũng xua tan nhiều quan niệm sai lầm về đô thị hóa và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện các bước phối hợp, chủ động để khai thác tiềm năng của các thành phố để cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người. Vào năm 2008, lần đầu tiên, hơn...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2008-09-12)

 • Dân số Thế giới 2008 từ UNFPA được công bố vài ngày trước Ngày Quốc tế khoan dung, 16 tháng 11, kêu gọi tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người mà không có sự phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo. Nó cũng trùng với năm kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nhân quyền. Báo cáo kêu gọi các cách tiếp cận nhạy cảm về văn hóa đối với sự p...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình hiện tại, xu hướng và đặc điểm của tình trạng di cư trong nước ở Việt Nam, dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất (2009). Nó cũng tóm tắt ý nghĩa về mặt chính sách và các khuyến nghị cho các chính sách liên quan đến di cư trong nước phù hợp tại Việt Nam

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-11-15)

 • Mục đích tổng thể của báo cáo này là tóm tắt, lựa chọn các bài báo từ khu vực châu Á và Việt Nam liên quan đến việc thay đổi xu hướng tỷ số giới tính khi sinh (SRB). Đây là tài liệu đầu tiên về chủ đề SRB đang thay đổi ở Việt Nam và một số quốc gia châu Á được chọn từ đó để biết và giải quyết các nhu cầu do xu hướng SRB tiêu cực hiện tại đã được xác định tại&#x...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-12-23)

 • Dựa trên dữ liệu từ cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 1979-2009, cũng như dự báo dân số, mục đích của báo cáo này là phân tích những thay đổi trong cấu trúc tuổi của dân số Việt Nam trong quá khứ và tương lai. Báo cáo tập trung không chỉ vào các cơ hội mà còn về các thách thức được đưa ra trong giai đoạn tiền nhân khẩu học hiện tại. Gợi ý được thực hiện liên quan đến bốn...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Hồ sơ về các chỉ số phân chia giới tính chính từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 là một nỗ lực ban đầu để trích xuất thông tin cơ bản về sự khác biệt giới tính dựa trên các chỉ số điều tra dân số, và do đó để xác định các khu vực (cả ngành và địa lý) vẫn còn tồn tại. Do đó, đây là một nỗ lực để bổ sung thông tin và bằng chứng hiện có về...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2018-12-12)

 • Báo cáo này bao gồm năm bản thông tin, cung cấp các thông tin chính về di cư nội bộ ở Việt Nam dựa trên phân tích dữ liệu từ Khảo sát di cư nội bộ quốc gia do Tổng cục thống kê thực hiện năm 2015, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ UNFPA tại Việt Nam. Các bản thông tin cũng cung cấp một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi ích của việc di cư để phát triển...