Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-03-02)

 • Báo cáo khái quát về thực trạng của vấn nạn bạo lực gia đình. Theo đó, bạo lực gia đình có thể ở dạng lạm dụng thể xác, tình dục và cảm xúc, bằng cách trở thành mục tiêu trực tiếp của bạo lực hoặc bằng cách chứng kiến nó. Trong số trẻ em và thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi, hầu hết đều thoát khỏi bạo lực gia đình. Ước tính 22% phụ nữ trẻ đã kết hôn ở độ tuổi 18-24 tại ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2010-09-27)

 • Bản thông tin ghi nhận trong tất cả các MDG, Việt Nam đã đạt được tiến bộ ấn tượng nhất về MDG 1 về giảm nghèo. Từ tỷ lệ nghèo 58,1% năm 1993, Việt Nam đã giảm nghèo thành công xuống mức ước tính 14,5% 1 năm 2008 - giảm 75%. Tỷ lệ nghèo lương thực giảm hơn hai phần ba, từ 24,9% năm 1993 xuống còn 6,9% năm 2008. Nghèo đói đã được giảm bớt trong tất cả các nhóm nhân khẩu học,&#...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-02)

 • Bản thông tin báo cáo chỉ ra rằng di cư thanh niên là một phần quan trọng của quá trình đô thị hóa đang phát triển trên khắp Việt Nam: hơn một phần ba (38%) số người được hỏi trong Đánh giá khảo sát lần thứ hai về Thanh niên Việt Nam (SAVY II) được thực hiện trong năm 2009 đã phải xa nhà liên tục từ một tháng trở lên. Hầu hết những thanh niên này đã đi được một tháng trở lên&...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-02)

 • Bản thông tin báo cáo chỉ ra có rất nhiều thách thức đối với tình trạng sức khỏe của thanh thiếu niên ở Việt Nam: HIV và AIDS, các bệnh không lây nhiễm (bệnh mãn tính, thương tích và các vấn đề sức khỏe tâm thần), lạm dụng chất kích thích và không được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng (đặc biệt chăm sóc sức khỏe sinh sản). Đảm bảo sự công bằng và hiệu quả chăm sóc sức ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-01)

 • Bản thông tin báo cáo khái quát về thực trạng của vấn nạn bạo lực gia đình. Theo đó, bạo lực gia đình có thể ở dạng lạm dụng thể xác, tình dục và cảm xúc, bằng cách trở thành mục tiêu trực tiếp của bạo lực hoặc bằng cách chứng kiến nó. Trong số trẻ em và thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi, hầu hết đều thoát khỏi bạo lực gia đình. Ước tính 22% phụ nữ trẻ đã kết hôn ở độ t...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-01-14)

 • Báo cáo tóm tắt chỉ ra rằng thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ qua quá trình lồng ghép giới là một phần trong nhiệm vụ của tất cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, bất chấp các cam kết mạnh mẽ của hệ thống LHQ và các cơ quan của Liên hợp quốc ở cấp trụ sở, cả tháng 11 năm 2008 về việc phân chia giới tính và Kiểm toán giới tính của UNCT Việt Nam ...