Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2015-06)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em này là một trong các nghiên cứu phân tích tình hình mà UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thông qua chương trình chính sách xã hội và quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch các ngành để các kế hoạch nà...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2016-1)

 • Báo cáo chỉ ra trẻ em là công dân đặc biệt, nhỏ tuổi, non nớt cả về thể chất và trí tuệ, do đó trẻ em không thể tự mình thực hiện và bảo vệ quyền của mình mà chủ yếu phụ thuộc vào người chăm sóc. Quyền của trẻ em chính là cơ sở làm phát sinh nghĩa vụ, trách nhiệm của người lớn, gia đình, nhà trường, nhà nước và xã hội. Chính vì lẽ đó, nhiều năm qua cộng đồng quốc tế ...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2015-8)

 • Báo cáo nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị chú trọng vào việc thi hành các chính sách hiện hành nhằm cải thiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng như nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chỉ đạo và phía các đơn vị, các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như nhận thức của chính người khuyết tật về&#x...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2014-11)

 • Báo cáo khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm: Mức độ sẵn có của dịch vụ; Khả năng tiếp cận dịch vụ; Mức độ sử dụng dịch vụ; Chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng; Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ; Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (1989-11)

 • Toàn văn nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em thừa nhận rằng, ở mọi quốc gia trên thế giới, vẫn còn trẻ em sống trong các điều kiện đặc biệt khó khăn và những trẻ em đó cần nhận được sự quan tâm đặc biệt; Cân nhắc thích đáng đến tầm quan trọng của các truyền thống và giá trị văn hóa của mỗi dân tộc nhằm thúc đẩy sự bảo vệ và phát triển hài hòa của trẻ em;&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2018-02)

 • Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu và Phát triển (ODI) tiến hành và hỗ trợ kỹ thuật là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2017-11; 2018-10-27)

 • Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiến hành như bước đầu tiên trong cam kết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em để đảm bảo quyền của mọi trẻ em trong thành phố, và để thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (6-2017)

 • Nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện với trẻ&#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2018-01)

 • Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016: Nghiên cứu của Việt Nam vận dụng phương pháp luận của Sáng kiến toàn cầu Trẻ em ngoài nhà trường. Dựa trên số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, minh chứng đưa ra từ nghiên cứu cho phép theo dõi tiến bộ về giáo dục giữa các nhóm trẻ em và những thành quả của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014 về giảm tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2017-01)

 • UNICEF cùng chính phủ Việt Nam xây dựng một chương trình hành động để giảm thiểu sự chênh lệch và xây dựng một xã hội hòa nhập, không phân biệt đối xử và chăm sóc giúp bảo vệ quyền của tất cả trẻ em, bao gồm những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề.