Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2012-12)

 • Việc rà soát các quy định về nghề CTXH trong các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách Việt Nam có liên quan là một việc làm cần thiết và quan trọng. Trên cơ sở những kết quả rà soát đưa ra những thiếu sót, bất cập, những quy định không còn phù hợp, những thiếu hụt chưa có quy định, đồng thời đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2017-09)

 • Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tiễn năm 2011, UNICEF đã hỗ trợ Bộ Lao động,Thương Binh và Xã hội xây dựng 20 cuốn tài liệu tập huấn để đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ, nhân viên và công tác viên xã hội cấp cơ sở về cung cấp dịch vụ cho nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số, và những người trong tình trạng khẩn cấp....

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2014-09)

 • Cuộc điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) thuộc Chương trình điều tra MICS toàn cầu, do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thực hiện vào năm 2013-2014. UNICEF hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho cuộc điều tra này. MICS cung cấp các số liệu có căn cứ thống kê, là cơ sở để xây dựng chính sách và chương trình dựa trên các bằng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2018-6)

 • Ấn phẩm này cung cấp thông tin tổng quan về dữ liệu liên quan đến các Mục tiêu phát triển bền vững đối với trẻ em của Việt Nam, những kết quả dự kiến, những hành động quan trọng được khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam chỉ đạo và thực hiện, và danh sách các chỉ tiêu thống kê quan trọng về phát triển bền vững đối với trẻ em.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2013-10)

 • Bảo vệ sự phát triển và tăng trưởng của trẻ em ngày nay là chìa khóa phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai. Những báo cáo từ cơ quan y tế quốc gia và các cơ quan nghiên cứu cho thấy thế hệ trẻ tiếp theo của Việt Nam có thể không đạt được khả năng phát triển tối ưu về trí tuệ và hiệu suất lao động, đơn giản do chế độ dinh dưỡng không có đủ các vitamin và khoáng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2013-12)

 • Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi.