Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Cừ (1997)

 • Phân tích một số phương diện để đưa ra kết luận rằng không cần thiết để quy định vấn đề ly thân của vợ chồng. Cần thiết là dự án luật hôn nhân và gia đình mới nên cụ thể hoá điều 18 Luật hôn nhân gia đình 1986 theo hướng quy định các giải pháp về vấn đề tài sản, con cái, cấp dưỡng của vợ chồng sau khi chia tài sản chung của vợ chồng trương hợp hôn nhân đang tồn tại.

 • 1993


 • Trần Văn Độ (1993)

 • Trong Bộ luật hình sự hiện hành, tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội đã được quy định và xử lý nghiêm khắc. Nhà làm luật quy định một loạt các tội mà yếu tố bắt buộc là việc lợi dụng chức vụ quyền hạn; trong một số điều luật khác yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn được quy định là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt của tội phạm.

 • Tạp chí


 • Ngô Ngọc Thuỷ (1995)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu về các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự. Đưa ra ý kiến về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Từ đó đưa ra những sửa đổi hợp lý và phù hợp hơn với thực trạng phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên như hiện nay.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Bá Diến (1995)

 • Quyền con người là quyền cho tất cả mỗi một con người với tư cách là thực thể tự nhiên và xã hội, không phân biệt quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, chính kiến,...Quyền con người có giá trị nội dung pháp lý rộng, không những phản ánh giá trị cá nhân con người trong mối quan hệ với nhà nước nhất định mà bao hàm giá trị chung nhất, cơ bản nhất được cộng đòng quốc tế bảo hộ.

 • Tạp chí


 • Trần Trọng Hựu (1995)

 • Đề xuất những ý kiến để xác lập và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội cần thiết phải làm sáng rõ một số vấn đề lý luận về chức năng xã hội của nhà nước và pháp luật, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò to lớn của Nhà nước và pháp luật.

 • Tạp chí


 • Đặng Thanh Nga (1997)

 • Trong những năm gần đây, tình phạm phạm tội của trẻ chưa thành niên có dấu hiệu gia tăng. Để góp phần tìm ra biện pháp tích cực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm có hiệu quả, nhiều ngành khoa học, trong có có ngành tâm lý học tư pháp đã quan tâm nghiên cứu nhiều vấn đề thuộc phạm trù pháp luật hình sự, đi sâu khía cạnh tâm lý- xã hội, được coi là nguyên nhân tiềm tàng trong cuộc...

 • 1996


 • Nguyễn Đức Minh (1996)

 • Khái quát thực trạng chế độ bảo hiểm trong nền kinh tế kế hoạch và những năm đầu đổi mới ở nước ta: Chế độ bảo hiểm xã hội cũ vừa mang tính hành chính, bao cấp, vừa mang tính bình quân, chưa công bằng và bình đẳng; Hệ thống quy phạm bảo hiểm xã hội vừa lạc hậu, thiếu thống nhất và không rõ ràng; Thực tế thực hiện Chế độ bảo hiểm xã hội thời gian qua -- Mấy điểm mới trong ...

 • 1997


 • Nguyễn Bá Diến (1997)

 • Một trong những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường là nguyên tắc tự do kinh tế được đặc trưng bởi quyền tự do tiến hành các hoạt động sản, xây dựng, thương mại và dịch vụ nhằm mục đích lợi nhuận trong phạm vi luật định. Gồm các nội dung sau: Sự phát triển sôi động của hoạt động quảng cáo chính là hệ quả tất yếu của việc thiết lập và thực hiện nguyên tắc tự do kinh t...