Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Hùng (1996)

 • Phòng vệ chính đáng là một chế định trong Luật hình sự Việt Nam. Trong Phòng vệ chính đáng, sự tấn công hay phòng vệ tạo thành hai tuyến quan hệ mật thiết với nhau, do đó các vấn đề nghiên cứu làm sáng tỏ cũng xuất phát từ hai tuyến quan hệ này.

 • 1993


 • Hà Thanh (1993)

 • Tranh chấp hợp đồng thuê nhà là một trong những loại việc kiện dân sự phức tạp. Trong thời gian gần đây, do những thay đổi về cơ chế kinh tế, về chính trị, pháp lý và các quan hệ quốc tế, các loại kiện này ngày càng phức tạp hơn. Để giải quyết đúng đắn các loại kiện đó đòi hỏi phải có sự thống nhất về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 • 1997


 • Trung tâm Thông tin-Thư viện và Nghiên cứu Khoa học (1997)

 • Dịch vụ nghiên cứu theo yêu cầu của Đại biểu Quốc hội; Nội dung chuyên đề bao gồm: Thông tin nhanh về một số chế định trong luật hôn nhân và gia đình của các nước: Chế định ly thân trong Bọ luật dân sự của Cộng hòa Pháp; chế định hôn nhân trong luật hôn nhân và gia đình của Mỹ -- Hôn nhân có yếu tố nước ngoài: kết hôn; thẩm quyền xét xử ly hôn có yếu tố nước ngoài; việc giải&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hữu Chí (1996)

 • Hệ thống các văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội của nước ta tương đối đầy đủ và đồng bộ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện và áp dụng Bảo hiểm xã hội còn nhiều ý kiến và cách hiểu khác nhau. Bài viết đề cập một số nội dung trong các quy định của bảo hiểm xã hội còn có tranh luận hoặc chưa được hiểu đúng.

 • Tạp chí


 • Ngô Thị Hường (1996)

 • Bàn về một trong những điều kiện kết hôn: Những người có quan hệ gần gũi về huyết thống không được kết hôn với nhau. Việc pháp luật cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần là cần thiết, vì nó có thể mạng lại những hậu quả nguy hại cả về thể chất và tinh thần cho gia đình và xã hội.

 • 1995


 • Hà Thị Mai Hiên (1995)

 • Sự phát triển của Pháp luật và vấn đề điều chỉnh pháp luật với việc củng cố quan hệ Hôn nhân và Gia đình -- Yêu cầu thời sự của việc củng cố hôn nhân và gia đình trong tình hình hiện nay: Trong công tác xây dựng pháp luật; Một số vấn đề đặt ra đối với việc điều chỉnh pháp luật các quan hệ hôn nhân và gia đình trong tình hình hiện nay.