Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Kim Phụng (1997)

 • Quyền trợ cấp thôi việc của người lao động đã được ghi nhận trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Bản chất của trợ cấp thôi việc là tổng hợp các yếu tố: sự bù đắp cho tiền lương chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động đã bỏ ra, do địa vị phụ thuộc của học trong quan hệ lao động, là phân thưởng cho sự tận tâm thực hiện đầy đủ hợp đồng của người lao động ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF UK (1989-11-20)

 • Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em được thông qua và mở để ký, phê chuẩn và gia nhập Nghị quyết Đại hội đồng 44/25 ngày 20 tháng 11 năm 1989. Theo đó, Công ước đưa ra những điều khoản nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ em, nhằm hướng đến một cuộc sống mà trẻ em được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông.

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (1989-11)

 • Toàn văn nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em thừa nhận rằng, ở mọi quốc gia trên thế giới, vẫn còn trẻ em sống trong các điều kiện đặc biệt khó khăn và những trẻ em đó cần nhận được sự quan tâm đặc biệt; Cân nhắc thích đáng đến tầm quan trọng của các truyền thống và giá trị văn hóa của mỗi dân tộc nhằm thúc đẩy sự bảo vệ và phát triển hài hòa của trẻ em;&...

 • Tạp chí


 • Chu Hồng Thanh (1997)

 • Phân tích một số nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự và quyền chính trị. Tham gia công ước về quyền dân sự, quyền chính trị, nhà nước Việt Nam thừa nhận các giá trị nhân văn về quyền dân sự, chính trị, từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật trong sự nghiệp đỏi mới, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 • Tạp chí


 • Phạm Văn Tuyết (1997)

 • Trong thực tế, việc xác định một bản di chúc được coi là có hiệu lực từ khi nào có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì đó là cơ sở để xác định tại thời điểm nào thì di sản được phân chia cho những người thừa kế cũng như những người được di tặng.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Cừ (1997)

 • Phân tích một vài vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung trong luật hôn nhân và gia đình 1986, đó là về vấn đế kết hôn và cấm kết hôn; về quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng; về vấn đề xác định cha mẹ cho con; về vấn đề ly hôn; chế độ pháp lý đỡ đầu người chưa thành niên; quan hệ hôn nhân giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.