Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Nguyễn Xuân Yêm (1993)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu tệ nạn mại dâm cho thấy cấu thành tệ nạn này có ba yếu tố: bán dâm, mua dâm, chứa và môi giới mại dâm -- Trong vụ án BamBi, bà Nguyễn Thị Tốt bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khung phạt cao nhất là 10 năm tù giam theo điều 202 Bộ luật hình sự nước ta -- Trong vụ án BamBi, các cô gái mại dâm phần lớn được tuyển chọn từ các tỉnh xa lên thành&#x...

 • 1997


 • Trần Văn Luyện (1997)

 • Tội phạm là một hiện tượng xã hội, nó xuất hiện cùng với sự ra đởi của Nhà nước và Pháp luật. Có tội phạm thì đồng thời cũng có tội phạm ẩn. Tội phạm ẩn là loại tội phạm đã xảy ra nhưng chưa được các cơ quan bảo vệ pháp luật ghi nhận. Như vậy, tội phạm ẩn trước hết phải là tội phạm đã xảy ra đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm nhưng do những nguyên nhân khác nhau mà nhữn...

 • 1997


 • Bùi Nguyên Khánh (1997)

 • Trước hết cần phải khẳng định là việc thừa nhận các doanh nghiệp một chủ là pháp nhân không còn là điều mới mẻ trong khoa học pháp lý. Lý thuyết về pháp nhân đã chỉ rõ, mục đích của việc xác lập tư cách pháp nhân là việc tách bạch tài sản giữa phần đưa vào lưu thông và phần còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu sử dụng vào các mục đích khác. Khi thực hiện nguyên tắc tách bạch ...

 • 1993


 • Thanh Tú (1993)

 • Cùng với tệ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, việc buôn bán thuốc phiện và các chất ma túy trong thời gian vừa qua diễn ra rất nghiêm trọng, nhất là ở các tỉnh miền núi và thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, gây ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển kinh tế, gây tác hại lớn cho sức khỏe của một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đến giống nòi, để lại hậu quả nghiêm&...

 • 1993


 • Phan Đức Bình (1993)

 • Bộ Luật lao động theo kế hoạch sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua vào tháng 12/1993. Để Bộ Luật lao động có thể đi vào được cuộc sống và phù hợp với điều kiện nước ta từ 5 đến 10 năm tới thì cần đảm bảo một số vấn đề chính sau: Về phương pháp xây dựng luật -- Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh luật -- Nhiệm vụ của Luật lao động là bảo vệ người lao động -- Luật ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hồng Hải (1997)

 • Giới thiệu vài nét về chế độ tài sản vợ chồng trong pháp luật Thái Lan. Chế độ tài sản vợ chồng ở Thái Lan được quy định tại chương IV quyển V Bộ luật dân sự thương mại của Thái Lan bao gồm chế độ tài sản chung và chế dộ tài sản riêng. Nhìn chung, quyền sở hữu của vợ chồng được quy định theo nguyên tắc bình đẳng, vì mục đích tạo cơ sở kinh tế nhất định để thực hiện các&#...