Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Luận (1995)

 • Vịnh Bắc Bộ là vịnh nằm giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phân vịnh thuộc về phía Việt Nam là vùng nước lịch sử theo chế độ nội thuỷ, nó là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với vùng vịnh này.

 • 1998


 • Lê Minh Thông (1998)

 • Tại kỳ họp thứ hai năm 1947, Ủy ban về quyền con người đã thông qua một nghị quyết, theo đó bộ luật quốc tế về quyền con người sẽ bao gồm ba văn kiện chính: Tuyên ngôn về quyền con người; Công ước về quyền con người; Các biện pháp thúc đẩy quyền con người -- Ủy ban về quyền con người cho rằng Tuyên ngôn về quyền con người cần được thông qua bởi Đại hội đồng Liên hợp quốc, công...

 • Tạp chí


 • Phùng Trung Tập (1996)

 • Bộ luật dân sự của nước ta đã có quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ nghĩa vụ thực hiện công việc không có uỷ quyền. Đó là những nguyên nhân tắc pháp luật chứ không còn dừng ở mức độ lương tâm và đạo đức của người có hành vi tự phát khi thực hiện công việc không có uỷ quyền.

 • 1998


 • Nguyễn Đức Thuận (1998)

 • Khái quát tình hình tội phạm về ma túy qua 4 năm 1994-1997 tại Việt Nam. Đánh giá khó khăn và vướng mắc trong qúa trình điều tra các vụ án về ma túy. Đưa ra một số ý kiến đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra các vụ án về ma túy

 • 1998


 • Hà Thị Mai Hiên (1998)

 • Pháp luật thực định ở Việt Nam về quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản: Bản chất pháp lý và những nguyên tắc chung về quyền của trẻ em đối với tài sản và thừa kế tài sản; Quyền về tài sản của trẻ em; Quyền của trẻ em về thừa kế tài sản -- Một vài kiến nghị nhằm bảo vệ các quyền của trẻ em: Ban hành các văn bản pháp luật về tài sản và đăng ký tài&...

 • 1998


 • Thanh Tú (1998)

 • Trên thực tế đã xảy ra không ít các trường hợp khi kết hôn, các bên không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Họ chỉ tổ chức lễ cưới, hỏi thậm chí không cưới, hỏi chỉ làm mấy mâm cơm mời họ hàng đến công nhận thế là nghiễm nhiên chung sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng. Theo con số thống kê của Bộ tư pháp trong đợt khảo sát đánh giá tình hình&#x...

 • 1998


 • Bùi Ngọc Toàn (1998)

 • Khái quát về vấn đề sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc. Nghiên cứu và phân tích những nội dung liên quan đến bảo hộ quyền trong Luật nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc