Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hoài Hương (2015)

 • Thực hiện được an sinh xã hội là thực hiện được tiền đề của ổn định, thực hiện được điều kiện của phát triển. An sinh xã hội là chỉ báo xác thực nhất bảo đảm ổn định tích cực, lành mạnh và phát triển bền vững mà thước đo nhân văn của một xã hội phát triển bền vững là phát triển bền vững con người.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (2015)

 • Bảo đảm an sinh xã hội, giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương là một trong những trọng tâm chính sách xã hội mà Đảng, Nhà nước đã xác định. Phương pháp tiếp cận sinh kế của người dân là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ này.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hiền Phương (2005)

 • Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp nhà ở cho người nghèo, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là vẫn còn nhiều thách thức cho chính quyền Mỹ hiện nay để đảm bảo bình ổn đời sống kinh tế chính trị.

 • Luận án


 • Trần Minh Thắng;  Advisor:Nguyễn Văn Định; Đỗ Văn Sinh (2018)

 • Hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản ề quỹ bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đánh giá đúng thực trạng quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam chặt chẽ, hiệu quả và đúng pháp luật.

 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2019)

 • Tài liệu đề cập đến khái niệm và đặc điểm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực trạng cơ chế chính sách hiện nay về bảo hiểm xã hội tự nguyện; đánh giá thực trạng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian qua; đánh giá thực trạng chính sách và quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian qua; từ đó, đưa ra các giải pháp thúc đẩy bảo hiểm xã hội tự...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hường, Bùi Thị Hơn (2020-09)

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung làm rõ khái niệm công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật về công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đầu thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hường (2021-01-25)

 • Trên cơ sở phân tích và chỉ ra những hạn chế của pháp luật về người khuyết tật, tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật thời gian tới nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được bảo trợ xã hội của người khuyết tật.