Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2015-08)

 • Nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị chú trọng vào việc thi hành các chính sách hiện hành nhằm cải thiện công bằng trong tiếp cận giáo dục cũng như nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan chỉ đạo và phía các đơn vị, các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục cũng như nhận thức của chính người khuyết tật về các chính&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-11-16)

 • Báo cáo được cấu trúc để trả lời các câu hỏi chính sau đây: Quyền cơ bản trong kế hoạch hóa gia đình là gì? Lợi ích và ai chưa thể thực hiện đầy đủ quyền lập kế hoạch hóa gia đình? Những lợi ích kinh tế và xã hội với kế hoạch hóa gia đình là gì? Ý nghĩa, chi phí của kế hoạch hóa gia đình là gì? Cộng đồng quốc tế nên làm gì để thực hiện quyền?

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-08-23)

 • Báo cáo này nhằm cung cấp một đánh giá toàn diện và phân tích các vấn đề liên quan và đưa ra các khuyến nghị dự kiến cho các chính sách đối với các vấn đề liên quan đến lão hóa trong những năm tới. Do giảm mạnh về khả năng sinh sản và tỷ lệ tử vong cũng như tăng tuổi thọ khi sinh, dân số cao tuổi ở Việt Nam đang tăng nhanh cả về số lượng tuyệt đối và tương đối. Dự b...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-01-21)

 • Báo cáo ghiên cứu được thực hiện bởi Viện Chiến lược Phát triển (VIDS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) của Việt Nam, là một phần của dự án do UNFPA tài trợ "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, 2011-2015 sử dụng thông tin dân số trong lập kế hoạch và lập trình phát triển "cho Bộ KH & ĐT trong giai đoạn 2012-2016.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2018-01)

 • Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường 2016: Nghiên cứu của Việt Nam vận dụng phương pháp luận của Sáng kiến toàn cầu Trẻ em ngoài nhà trường. Dựa trên số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, minh chứng đưa ra từ nghiên cứu cho phép theo dõi tiến bộ về giáo dục giữa các nhóm trẻ em và những thành quả của Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014 về giảm tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2013-12)

 • Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi.

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Dựa chủ yếu vào dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình đô thị hóa hiện nay ở Việt Nam. Bản tin cũng tóm tắt ý nghĩa các chính sách và các khuyến nghị về cách Việt Nam có thể giải quyết các thách thức khi đất nước đô thị hóa nhanh chóng.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2007-10-12)

 • Báo cáo Dân số Thế giới năm 2007 phác thảo những thách thức và cơ hội do sự phát triển đô thị không thể tránh khỏi sắp tới. Nó cũng xua tan nhiều quan niệm sai lầm về đô thị hóa và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện các bước phối hợp, chủ động để khai thác tiềm năng của các thành phố để cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người. Vào năm 2008, lần đầu tiên, hơn...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-06-20)

 • Bản tin này trình bày những điểm nổi bật chính của tình hình hiện tại, xu hướng và đặc điểm của tình trạng di cư trong nước ở Việt Nam, dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất (2009). Nó cũng tóm tắt ý nghĩa về mặt chính sách và các khuyến nghị cho các chính sách liên quan đến di cư trong nước phù hợp tại Việt Nam