Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Võ Thị Minh Lệ (2020-02)

  • Chính phủ Thái Lan mặc dù đã có sự quan tâm đáng kể đến người dân tộc kể từ những năm 1950, song trên thực tế Thái Lan lại không có một chính sách riêng, đặc thù cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS). Thay vào đó, quốc gia này theo đuổi chính sách "hội nhập" thực chất là "đồng hóa", định hướng các nhóm DTTS hội nhập với dân tộc đa số Thái hơn là tôn trọng và bảo&#x...

  • Bài trích


  • Nguyễn Hữu Hoàng (2020-03)

  • Bài viết đárih giá kết quả quá trình thực thi hệ thống chính sách xã hội ở nước ta Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vẩn để về chỉnh sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 do Hội nghị lẩn thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bần hành; qua đó đề ra một giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.