Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2009)

 • Tìm hiểu về khái niệm trẻ em, lao động trẻ em và bạo lực đói với trẻ em; các biện pháp phòng chống bạo lực và tình trạng bạo lực đối với trẻ em và trẻ em lao động ở Việt Nam; những quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực trẻ em và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về phòng chống bạo lực đối với trẻ em...

 • Tạp chí


 • Trần Trọng Hựu (1995)

 • Đề xuất những ý kiến để xác lập và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội cần thiết phải làm sáng rõ một số vấn đề lý luận về chức năng xã hội của nhà nước và pháp luật, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò to lớn của Nhà nước và pháp luật.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2009)

 • Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Kim Phụng, Nhâm Thuý Lan (2009)

 • Phân tích một cách tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Với các quy định hiện hành về bạo lực và biện pháp phòng chống bạo lực, đặc biệt là đưa vào thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta hy vọng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em sẽ ngày càng giảm trong xã hội.

 • -


 • Lê Thị Hoài Thu (2014)

 • Hiện nay, ở nước ta, các quy định pháp luật về an sinh xã hội về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đồi hỏi thực tế của đời sống xã hội. Có thể nói, những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong diện mạo cùa hệ thống an sinh xã hội Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại không ít những bất cập, hạn chế cần nhanh chóng được ...