Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Cao Vũ Minh (2014)

  • Trên thế giới, hôn nhân đồng giới là một vấn đề hết sực nhạy cảm. Hiện nay, mới chỉ có một số quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Bên cạnh đó, tại các quốc gia chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thì pháp luật thừa nhận một số hình thức thay thế hôn nhân. Trong bài viết này, tác giả phân tích về những hình thức sống chung giữa hai người&#...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Hồng Thao (2001)

  • Tìm hiểu về các hiệp định đã được ký kết có liên quan đến việc phân chia lãnh hải và đặc quyền kinh tế trên Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó nhấn mạnh về việc đàm phán phân định về nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ.

  • Tạp chí


  • Lý Văn Quyền (2011)

  • Phân tích tình hình tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam hiện nay. Tình hình tội phạm do nữ giới thực hiện khác với tình hình tội phạm do nam giới thực hiện bởi mối tương quan trong các tội phạm vụ lợi, bạo lực, cũng như một số tội phạm khác. Tình hình tội phạm do nữ giới thực hiện có đặc trưng riêng thể hiện đặc trưng trong cuộc sống của nữ giới; vị trí vai trò của nữ&#x...