Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hồ Thị Duyên;  Advisor:PGS.TS. Dương Đăng Huệ (2016)

 • Luận án xác định pháp luật để nhận diện và xử lý đối với hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh là pháp luật cạnh tranh. Luận án đã đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh hiện nay, chỉ ra những hạn chế mà pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh cần phải khắc phục và ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • - (-)

 • Tài liệu bàn về quyền của người chuyển giới, người đồng tính, song tính trong pháp luật Việt Nam nhằm mang đến cho những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có.

 • Bài trích


 • Đào Mộng Điệp, Phan Vĩnh Tuấn Anh (2017)

 • Quyền củaa người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được xếp vào nhóm dân cư phải được các quốc gia bảo vệ. Nhận thức này đã được phản ánh trong các công ước quốc tế và hành lang pháp lý của các quốc gia. Quyền của trẻ em khuyết tật đã được ghi nhận trong pháp luật Việt Nam. Song nhận thức và thi hành quyền của trẻ em khuyết tật vần còn nhiều rào cản. Pháp l...

 • Tạp chí


 • - (2006)

 • Khái quát một số điểm mới cơ bản trong Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội. Dự luật đã kế thừa những nội dung hợp lý của pháp luật hiện hành và thể hiện nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.