Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Chu Mạnh Hùng (2011)

 • Theo Báo cáo phát triển con người năm 1994, an ninh con người được cấu thành và đảm bảo từ 7 thành tố: kinh tế, sức khoẻ, môi trường, lương thực, an toàn cá nhân, trật tự cộng đồng và môi trường chính trị. Các thành tố này có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau tạo thành khái niệm an ninh con người.

 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. (2) Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một vài nhận xét về quyền của phụ nữ theo pháp luật.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Mừng (2011)

 • Bàn luận thêm về một số vấn đề xung quanh quy định về tuổi kết hôn, trên cơ sở đó kiến giải một số luận cứ khoa học cho việc xem xét quy định về độ tuổi kết hôn theo luật định. Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện độ tuổi kết hôn và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về điều kiện kết hôn

 • Tạp chí


 • Ngô Thị Hường (2012)

 • Bài viết tập trung phân tích bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống gia đình bao gồm: Bình đẳng về phân công lao động trong gia đình; bình đẳng về tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực trong gia đình; bình đẳng về quyền quyết định các vấn đề trong gia đình (bình đẳng về tiếng nói); bình đẳng về quyền được hưởng sự chăm sóc và được tôn trọng thân thể, nhân phẩm, danh dự, uy ...

 • -


 • Vũ Văn Tư (2014)

 • Xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là một nơi giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc: Mông, Dao, Hà Nhì... Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ đã đến thực hiện nhiệm vụ: Tuyên truyền hoạt động của ngành Kiểm sát và công tác tuyên truyền pháp luật với ba nội dung: Tuyên truyền cho các bộ UBND xã về Luật thi hành án hình sự năm 2010; Chọn...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2004)

 • Quyền làm mẹ của người phụ nữ được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Quyền làm mẹ của người phụ nữ được thực hiện bằng hai phương thức cơ bản, đó là quyền sinh con và nhận nuôi con nuôi mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân.

 • 2006


 • Hoàng Thị Kim Quế (2006)

 • Khát vọng, nhu cầu, cảm nhận, thực hành đạo đức, pháp luật, dân chủ và tự do trong cuộc sống -- Về nguyên tắc, không phải pháp luật phán xét đạo đức mà ngược lại, đạo đức mới có quyền phán xét phát luật -- Biện chứng của pháp luật và đạo đức trong sự phát triển và đảm bảo an ninh cho cá nhân, cộng đồng và xã hội -- Vấn đề lợi ích trong đạo đức, pháp luật, dân chủ và tự d...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Minh (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nhận thức chung về giáo dục quyền con người. (2) Ý nghĩa của giáo dục quyền con người. (3) Mục đích của giáo dục quyền con người. (4) Nội dung của giáo dục quyền con người. (5) Phương pháp giáo dục quyền con người.