Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Anh Thơ (2012)

 • Để đảm bảo cho BHXH phát triển và phát huy hiệu quả ý nghĩa kinh tế-xã hội đòi hỏi phải có hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh và phù hợp điều chỉnh các hoạt động BHXH, trong đó bao gồm cả hệ thống thống nhất các chế tài từ thấp đến cao có thể được áp dụng cho các hành vi trái pháp luật BHXH. Theo đó, việc tội phạm hoá một số hành vi vi phạm pháp luật BHXH là cần thiế...

 • Tạp chí


 • Trần Văn Biên (2012)

 • Sự phát triển của hợp đồng điện tử gắn liền với việc đảm bảo an toàn thông tin được trao đổi trên mạng và sự tin cậy của các bên tham gia giao dịch. Hiện nay, chữ kí số và chứng thực chữ kí số là công nghệ được sử dụng phổ biến nhằm năng ngăn chặn có hiệu quả những hành vi bất hợp pháp trong giao dịch điện tử như: như xem trộm, giả mạo hay mạo danh… đồng thời, đảm bảo&#...

 • -


 • Hà Thị Thanh Vân (2014)

 • Trình bày vị trí vai trò của người phụ nữ cũng như chính sách bình đẳng của phụ nữ trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các điều luật của Luật pháp Việt Nam. Chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với nam giới. Từ đó đề ra những giải pháp vì mục tiêu bình đẳng

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Việt (2018-04-16)

 • Khi xây dựng chính sách, pháp luật đối với ngành bia, rượu trong quá trình hội nhập cần phải đánh giá đúng thực trạng để đưa ra được hướng đi thích hợp, vừa tăng cường chức năng quản lý, kiểm soát vừa thu hút đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2012-12)

 • Việc rà soát các quy định về nghề CTXH trong các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách Việt Nam có liên quan là một việc làm cần thiết và quan trọng. Trên cơ sở những kết quả rà soát đưa ra những thiếu sót, bất cập, những quy định không còn phù hợp, những thiếu hụt chưa có quy định, đồng thời đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý...

 • 2001


 • Phạm Hữu Nghị (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát các vấn đề xã hội ở nước ta. Nghiên cứu những nội dung về chính sách xã hội. Đưa ra một số quan điểm và giải pháp về một số chính sách xã hội đồng bộ nhằm giải quyết, kiểm soát và điều tiết các vấn đề xã hội gồm: xã hội hóa thực hiện chính sách xã hội; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Lập các quỹ xã hội; Xây dựng...