Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và Môi trường (-)

 • Quyển sách này được dành cho bạn, những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính. Để bạn hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có. Hãy sử dụng quyển sách này bằng sự tự tin và lòng dũng cảm từ chính bạn.

 • Sách


 • - (-)

 • Quyển sách này được dành cho bạn, những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính. Để bạn hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có. Hãy sử dụng quyển sách này bằng sự tự tin và lòng dũng cảm từ chính bạn.

 • Bài trích


 • Dương Văn Hậu (2017)

 • Bài viết nêu thực trạng đáng báo động về sự xâm hại trẻ em và sự cần thiết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trên cơ sở phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước ta và một số kinh nghiệm quốc tế, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cừ (2020-06)

 • Pháp luật về hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) của Việt Nam thực hiện và bảo hộ nguyên tắc tự do hôn nhân, trong đó có quyền tự do ly hôn của vợ chồng; với quan điểm, Nhà nước bằng luật không thể bất buộc cá nhân phải kết hôn thì cũng không thể bằng pháp luật bắt buộc vợ chồng phải duy trì quan hệ hôn nhân khi giữa vợ chồng đã có những mâu thuẫn sâu sắc và không còn mon...

 • Bài trích


 • Phan Thị Lan Hương (2020-10)

 • Mại dâm là hoạt động trái pháp luật ở Việt Nam, nhưng người bán dâm là đối tượng chịu nhiều rủi ro về bạo lực, có nguy cơ bị mắc bệnh truyền nhiễm cao. Bên cạnh việc ban hành các chế tài xử lý đối với hoạt động mại dâm, pháp luật cần được tiếp cận dưới góc độ quyền con người, xóa bỏ các hình thức bạo lực đối với phụ nữ là một trong các yêu cầu để đảm bảo quyền của phụ&#x...