Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hồi (2005)

 • Bài viết nêu một số vấn đề về bình đẳng giới trên bình diện quốc tế. Hiện nay, việc nâng cao bình đẳng giới trở thành một một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của các quốc gia đương đại nói chung và Việt Nam nói riêng. Với sự tích cực của cộng đồng quốc tế, của các nhà nước và các tổ chức phụ nữ như hiện nay, hy vọng vấn đề bình đẳng giới trên thế giới sẽ nhanh chó...

 • Sách


 • Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (2018-04-19)

 • Cuốn sách: Diễn ngôn giới và tình dục trong cuộc sống muôn màu, đây được xem là một diễn đàn học thuật liên ngành để khám phá những vấn đề của đời sống văn hóa-xã hội Việt Nam từ nhiều góc nhìn mới, đây là cuốn sách với những mẩu chuyện xoay quanh vấn đề giới, bình đẳng giới và cuộc sống.

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Hồng Anh Vũ (2010)

 • Báo cáo đánh giá thực trạng và nguyên nhân của bất bình đẳng giới ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số này nhằm đưa ra một số khuyến nghị hướng tới việc xây dựng một chính sách “đặc thù” tăng cường bình đẳng giới và tăng tính hiệu quả của các chính sách và chương trình MTQG xóa đói giảm nghèo, giúp cải thiện cuộc sống của đồng bào vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Ng...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (2016)

 • Tháng 9 năm 2015, thế giới đã đề ra một chương trình hành động đầy tham vọng nhằm chấm dứt nghèo đói, đấu tranh với bất bình đẳng và thúc đẩy sự thịnh vượng đồng thời bảo vệ môi trường vào năm 2030. Báo cáo đề cập đến 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được các nhà lãnh đạo thế giới chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về Chương trình nghị sự...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Thuận (2006)

 • Đề cập đến một số trong rất nhiều các văn kiện quốc tế về nhân quyền nói chung và quyền của phụ nữ nói riêng, qua đó chỉ ra nguyên nhân của việc vẫn phải có điều ước quốc tế đa phương, phổ cập về chống phân biệt đối xử với phụ nữ - CEDAW.