Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Lương Thị Thủy (2008)

  • Bình đẳng giới là một trong những vấn đề được quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó là một mục tiêu phát triển và là yếu tố nâng cao khả năng tăng trưởng của một quốc gia, xoá đói giảm nghèo và góp phần quản lý nhà nước hiệu quả. Căn cứ vào vai trò của nó, bài viết trình bày một số biện pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội hiện nay.

  • Tạp chí


  • Authors: Lưu Bình Nhưỡng (2010)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. (2) Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một vài nhận xét về quyền của phụ nữ theo pháp luật.

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Phương Lan (2004)

  • Quyền làm mẹ của người phụ nữ được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Quyền làm mẹ của người phụ nữ được thực hiện bằng hai phương thức cơ bản, đó là quyền sinh con và nhận nuôi con nuôi mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân.