Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Hà Thị Thanh Vân (2014)

 • Trình bày vị trí vai trò của người phụ nữ cũng như chính sách bình đẳng của phụ nữ trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các điều luật của Luật pháp Việt Nam. Chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với nam giới. Từ đó đề ra những giải pháp vì mục tiêu bình đẳng

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2015-06)

 • Phân tích này được thực hiện theo tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, nhìn nhận tình hình trẻ em dưới góc độ bình đẳng, do vậy báo cáo phân tích là nguồn đóng góp duy nhất để tìm hiểu tình hình thực tế của trẻ em gái, trẻ em trai, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người Kinh, trẻ em giàu và trẻ em nghèo ở tỉnh Kon Tum hiện nay.

 • Sách


 • Đoàn Thanh Thuấn, Mai Thanh Thúy; Trà Kiêu Bông, Nguyễn Thành Công; Nguyễn Hoàng Chiểu, Mã Văn Hồng; Huỳnh Thị Hồng Gấm, Lương Thị Oanh; Nguyễn Văn Nhanh, Trần Văn Rành; Nguyễn Thị Thúy Lê, Nguyễn Hoàng Anh; Ngô Công Luận (-)

 • Cuốn sách này tái hiện câu chuyện của những con người từ nhiều miền quê khác nhau về quá trình họ nhận ra và vật lộn để thoát khỏi những lớp kén hình thành từ định kiến trong suy nghĩ của chính họ và từ áp lực xã hội, rằng “Làm dâu tốt thì phải nghe lời”, “Phụ nữ thì phải lo hết việc nhà”,“Đàn ông thì phải quyết mọi chuyện”, “Con gái thì không cần phải học nhiều”, “Đi học là con&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-06-10)

 • Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) dao động từ 104 đến 106 trẻ sinh nam trên 100 trẻ sinh ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng mức độ của nó đã tăng dần trong 25 năm qua ở một số quốc gia châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ. Tỷ lệ giới tính lệch lạc này phản ánh sở thích của con trai, kết hợp với việc tăng khả năng tiếp cận công nghệ lựa chọn. Kết q...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-01-19)

 • Vào năm 2013, UNFPA, hợp tác với GSO và MOLISA, đã ủy thác một phân tích thứ cấp dữ liệu từ Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình, được thực hiện bởi GSO vào năm 2010. Báo cáo này nên được xem như là một phần bổ sung, hoặc 'Phần 2', của báo cáo "Giữ im lặng là chết" - Kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu ...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2015-06)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em này là một trong các nghiên cứu phân tích tình hình mà UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thông qua chương trình chính sách xã hội và quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch các ngành để các kế hoạch nà...