Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Naila Kabeer; Daniel Mont (2011)

 • Báo cáo này đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục hướng tới bình đẳng giới. Các khuyến nghị tập trung vào các lĩnh vực có tính chất xuyên suốt, cũng như nhắm vào các lĩnh vực được nhấn mạnh trong báo cáo. Báo cáo này cũng đưa ra các khuyến nghị giúp thực hiện các chiến lược quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

 • Sách


 • Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (-)

 • Cuốn sách Con đường tới bình đẳng giới do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Tổ chức Quốc tế về Phát triển Bền vững của Đức (GTZ) và Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) nói về: 1. Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW); 2. Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong n...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2014-09)

 • Cuộc điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) thuộc Chương trình điều tra MICS toàn cầu, do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thực hiện vào năm 2013-2014. UNICEF hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho cuộc điều tra này. MICS cung cấp các số liệu có căn cứ thống kê, là cơ sở để xây dựng chính sách và chương trình dựa trên các bằng...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2017-11-28)

 • Báo cáo đánh giá gói dịch vụ thiết yếu là một phần của Chương trình chung toàn cầu của Liên hợp quốc về các dịch vụ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh bị bạo lực. Chương trình này là sự hợp tác của UN Women, UNFPA, WHO, UNDP và UNODC nhằm cung cấp quyền truy cập nhiều hơn vào một tập hợp các dịch vụ đa ngành thiết yếu và chất lượng cho tất cả phụ nữ và trẻ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-01-15)

 • Báo cáo tóm tắt đề ra cái nhìn khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009, nó đã gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Đáp lại Việt Nam, cùng với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã triển khai gói kích thích kinh tế (ESP). Bài viết này xem xét ý nghĩa giới tính của các gói kích thích như vậy để cải thiện kết quả cuối cùng, không chỉ về quyền mà còn v...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-03-15)

 • Báo cáo tài liệu này dự kiến sẽ cung cấp một giới thiệu hữu ích về bình đẳng giới và SDGs cho các bên liên quan khác nhau từ các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà thực hành phát triển đến thanh niên và các thành viên khác trong xã hội. Sự phát triển bền vững và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ được công nhận là một biện&...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2014-11-25)

 • Tờ thông tin tài liệu cung cấp cái nhìn khái quát về chương trình 16 ngày hoạt động chống lại chiến dịch bạo lực giới, đây là một chiến dịch quốc tế bắt đầu từ năm 1991. Từ ngày 25 tháng 11, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, đến ngày 10 tháng 12, Ngày quốc tế nhân quyền, chiến dịch kêu gọi các cá nhân và các nhóm xung quanh thế giới hành động để chấm dứt mọi hình&#x...