Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • UN Viet Nam (03-11-2011)

  • Báo cáo này trình bày những phát hiện của Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam được thực hiện bởi Tổng cục thống kê (GSO) của Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện như một phần của Chương trình phối hợp của Chính phủ Liên hợp quốc về Chính phủ Việt Nam (JPGE), với sự hỗ trợ kỹ thuật&...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Trần Hoàng Hạnh (2020-07)

  • Trải qua hơn 30 năm phê chuẩn và thực hiện công ước CEDAW (Việt Nam phê chuẩn vào ngày 18/12/1982)[3,533], đến thời điểm này chúng ta đã đạt được nhiều ấn tượng nổi bật: tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 26,72% - đứng thứ 18 trên thế giới với 1 chủ tịch Quốc hội, 3 ủy viên Bộ Chính trị; ở cấp tỉnh có 06 Bí thư, 13 Phó Bí thư, 08 Chủ tịch, 30 Phó Chủ tịch Hội đồ...