Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đào Mộng Điệp, Phan Vĩnh Tuấn Anh (2017)

 • Quyền củaa người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng được xếp vào nhóm dân cư phải được các quốc gia bảo vệ. Nhận thức này đã được phản ánh trong các công ước quốc tế và hành lang pháp lý của các quốc gia. Quyền của trẻ em khuyết tật đã được ghi nhận trong pháp luật Việt Nam. Song nhận thức và thi hành quyền của trẻ em khuyết tật vần còn nhiều rào cản. Pháp l...

 • 2014


 • Lê Hữu Du (2014)

 • Trong những năm qua tội phạm hiếp dâm trẻ em xảy ra nhiều và phức tạp, tính chất mức độ nguy hiểm cao, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tính từ năm 2007 đến năm 2013, bình quân mỗi năm trên đại bàn cả nước xảy ra 842,28 vụ với 933 bị can phạm tội hiếp dâm trẻ em bị khởi tố. Để góp phần vào việc đấu tranh, phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này, tác giả trình bày một&#x...

 • 2001


 • Phạm Hồng Hải (2001)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu một số nội dung về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong luật Hình sự năm 1999 theo hướng: xét từ cả hai góc độ người phạm tội hay người bị tội phạm xâm hại (người bị hại), thì phụ nữ và trẻ em đều có những điểm đặc biệt so với các đối tượng khác. Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước, ngay từ khi mới hình t...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (-)

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt ...

 • Tiêu điểm


 • UNICEF Việt Nam (2016-09)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai là một trong các phân tích hình hình ở cấp tỉnh do UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thuộc Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị. Báo cáo cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và gái ở Lào Cai, trong đó phân tích sâu các vấn đề của trẻ em đang tồn tại, những rào cản trong bối cảnh đặc t...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2016-12)

 • Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam trực thuộc Viện Khoa học & Giáo dục Việt Nam tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam từ năm 2015. Nghiên cứu tập trung phân tích, tìm hiểu tình hình thực tế tại các nhóm trẻ độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình để từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm dỡ bỏ những rào cản hiện tại, cản trở việc phát triển trẻ thơ toàn diện...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2017-08)

 • Trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2015-06)

 • Phân tích này được thực hiện theo tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, nhìn nhận tình hình trẻ em dưới góc độ bình đẳng, do vậy báo cáo phân tích là nguồn đóng góp duy nhất để tìm hiểu tình hình thực tế của trẻ em gái, trẻ em trai, trẻ em nông thôn và thành thị, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người Kinh, trẻ em giàu và trẻ em nghèo ở tỉnh Kon Tum hiện nay.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2016-01)

 • Sổ tay Hướng dẫn phương pháp Lồng ghép Quyền trẻ em vào xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là kết quả nghiên cứu, thực nghiệm với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của UNICEF, sự cộng tác của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các Bộ ngành có liên quan, 8 địa phương (bao gồm các tỉnh/thành phố: Điện Biên, Ninh Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Tp.Hồ Chí Minh, Gia ...