Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam, UNPFA Việt Nam (2018-03)

 • Báo cáo này được xây dựng trên kết quả của các hội thảo và nghiên cứu về tình trạng kết hôn trẻ em và chung sống sớm như vợ chồng tại Việt Nam. Báo cáo cung cấp những khía cạnh sâu hơn về tỷ lệ và nhóm trẻ em gái có nguy cơ cao cũng như những đặc thù và yếu tố thúc đẩy nạn kết hôn trẻ em và chung sống sớm như vợ chồng. Báo cáo cũng đưa ra đề xuất ban đầu về xây...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2018-01)

 • Báo cáo nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt lớn về trẻ em ngoài nhà trường giữa nhóm hộ gia đình nghèo nhất và giàu nhất, đặc biệt càng ở cấp học cao hơn sự khác biệt này càng lớn. Dự kiến minh chứng này sẽ định hướng tăng cường triển khai thực thi chính sách, các biện pháp hệ thống và các can thiệp trọng điểm để xóa bỏ rào cản và thúc đẩy giáo dục hòa nhập có chất lượng cho&...

 • Báo cáo


 • Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (2018)

 • Báo cáo này nêu rõ thông tin về chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021 với hy vọng giúp xã hội trở nên công bằng hơn, một xã hội mà thực tế về mọi trẻ em đều được hiểu một cách thấu đáo và những khoảng trống được ưu tiên giải quyết phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2016-09)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Lào Cai góp phần cung cấp một bức tranh tổng thể về tình hình trẻ em trai và gái ở Lào Cai, trong đó phân tích sâu các vấn đề của trẻ em đang tồn tại, những rào cản trong bối cảnh đặc thù của một tỉnh thuộc Trung du và miền núi phía Bắc, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2017-06)

 • Báo cáo nghiên cứu đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng chính và các nguyên nhân gốc rễ, từ đó đề ra những khuyến nghị về các bước mà doanh nghiệp có thể thực hiện để giảm thiểu các tác động bất lợi, đẩy mạnh các tác động tích cực nhằm giúp thực hiện các can thiệp có hiệu quả, bám sát mục tiêu đề ra và giúp xây dựng tài liệu hướng dẫn kể cả các thông lệ tốt, thân thiện&#x...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2017-09)

 • Báo cáo toàn cầu mới của UNICEF về phát triển tuổi thơ ấu, cho thấy giai đoạn từ khi thụ thai tới khi trẻ đi học mở ra một cửa sổ cơ hộ quan trọng và để định hình sự phát triển của bộ não của một đứa trẻ.

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2017-08)

 • Báo cáo đánh giá trẻ em là những người có liên quan chính trong kinh doanh; các em là khách hàng, là người trong gia đình của nhân viên, là lao động trẻ, là những nhân viên và là nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Đồng thời, trẻ em cũng là những thành viên chủ chốt của cộng đồng và môi trường nơi doanh nghiệp vận hành.

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2015-06)

 • Báo cáo phân tích tình hình trẻ em này là một trong các nghiên cứu phân tích tình hình mà UNICEF Việt Nam khởi xướng nhằm hỗ trợ các tỉnh thông qua chương trình chính sách xã hội và quản trị. Mục đích của sáng kiến này là cung cấp thông tin cho quá trình lập kế hoạch và ngân sách của các tỉnh, bao gồm Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch các ngành để các kế hoạch nà...