Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • - (2013-12)

 • Báo cáo làm nổi bật một số vấn đề chính liên quan đến chênh lệch giáo dục ở An Giang thông qua phân tích hồ sơ của trẻ em ngoài trường ở An Giang trong độ tuổi 5-14 và của những trẻ em học tiểu học và trung học cơ sở nhưng có nguy cơ bỏ học, và phân tích các rào cản và nút thắt làm hạn chế việc đi học của họ, tăng cường hiểu biết về OOSC, góp phần cải thiện kế hoạch...

 • Báo cáo


 • - (2017-05-25)

 • Khẳng định những tiến bộ đáng kể của Việt Nam cho trẻ em nhưng cũng chỉ ra những lĩnh vực mà ở đó cần phải có nhiều tiến bộ hơn nữa cũng như tính cấp bách của nó. Những lĩnh vực này bao gồm giảm sự chênh lệch ngày càng gia tăng, thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, giáo dục hòa nhập và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mặc dù tập trung vào những kết quả quan trọng&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2014-09)

 • Cuộc điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) thuộc Chương trình điều tra MICS toàn cầu, do Tổng cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) thực hiện vào năm 2013-2014. UNICEF hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính cho cuộc điều tra này. MICS cung cấp các số liệu có căn cứ thống kê, là cơ sở để xây dựng chính sách và chương trình dựa trên các bằng...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2018-6)

 • Ấn phẩm này cung cấp thông tin tổng quan về dữ liệu liên quan đến các Mục tiêu phát triển bền vững đối với trẻ em của Việt Nam, những kết quả dự kiến, những hành động quan trọng được khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam chỉ đạo và thực hiện, và danh sách các chỉ tiêu thống kê quan trọng về phát triển bền vững đối với trẻ em.

 • Báo cáo


 • Gerison Lansdown (2017-06-12)

 • Góp phần hỗ trợ nhiệm vụ của các chính phủ dễ dàng hơn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự, chứng minh rằng các chính phủ không chỉ hoàn toàn có các nghĩa vụ liên quan đến Điều 12 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em 1989, mà còn có những lợi ích sâu sắc liên quan đến việc làm như vậy. Điều này tạo cơ hội cho các chính phủ khám phá tiềm năng xây dựng dựa trên kinh nghi...