Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Bao Cường; Tống Thị Mai Hồng, Phan Thị Minh Hiền; Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đồng Bá Hướng; Mai Văn Cầm (2014-03)

 • Cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê (GSO) tiến hành và được sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua Chương trình quốc tế về xóa bỏ lao động trẻ em (IPEC) nhằm cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu toàn cầu về xóa bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ nhất vào năm 2016

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2014-12)

 • Báo cáo Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi. Báo cáo này cũng góp phần phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách của các Bộ ngành và chính quyền địa phương và các cơ quan nghiên...

 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (2015-04)

 • Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa Ủy Ban Dân tộc (UBDT) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn nhóm nghiên cứu từ Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển IRC (IRC Consulting) (gồm TS. Phạm Thái Hưng, TS. Hoàng Xuân Trung, Th.S Phạm Quang Hưng, Th.S Lê Thị Thu Trang, với sự hỗ trợ của Phạm Thị Thùy Chi, Lê Nguyễn Quỳnh Chang, ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-02)

 • Bản thông tin báo cáo chỉ ra có rất nhiều thách thức đối với tình trạng sức khỏe của thanh thiếu niên và thanh thiếu niên ở Việt Nam: HIV và AIDS, các bệnh không lây nhiễm (bệnh mãn tính, thương tích và các vấn đề sức khỏe tâm thần), lạm dụng chất kích thích và không được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng (đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản). Đảm bảo công bằng và hiệu&#...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-01)

 • Bản thông tin báo cáo ghi nhận Việt Nam đã bước vào giai đoạn tiền thưởng nhân khẩu học - có nghĩa là có hai hoặc nhiều người trong độ tuổi lao động cho mỗi người dưới 15 hoặc 65 tuổi trở lên. Giai đoạn này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất trong 30 năm tới, từ khoảng năm 2010 đến 2049. Trong bối cảnh này, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc tạo công ăn việc làm...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-01)

 • Bản thông tin báo cáo khảo sát Gia đình năm 2006 chỉ ra rằng mặc dù tiêu chuẩn truyền thống tôn trọng người lớn tuổi vẫn còn hiện diện ở Việt Nam, các gia đình đang trở nên dân chủ hơn, với nhiều cuộc đối thoại giữa những người trẻ tuổi và cha mẹ của họ. Điều này có thể chỉ ra rằng cha mẹ đang trở nên sẵn sàng hơn và có khả năng lắng nghe những người trẻ tuổi. Nó cũng có ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-02)

 • Bản thông tin báo cáo chỉ ra rằng di cư thanh niên là một phần quan trọng của quá trình đô thị hóa đang phát triển trên khắp Việt Nam: hơn một phần ba (38%) số người được hỏi trong Đánh giá khảo sát lần thứ hai về Thanh niên Việt Nam (SAVY II) được thực hiện trong năm 2009 đã phải xa nhà liên tục từ một tháng trở lên. Hầu hết những thanh niên này đã đi được một tháng trở lên&...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-02)

 • Bản thông tin báo cáo chỉ ra có rất nhiều thách thức đối với tình trạng sức khỏe của thanh thiếu niên ở Việt Nam: HIV và AIDS, các bệnh không lây nhiễm (bệnh mãn tính, thương tích và các vấn đề sức khỏe tâm thần), lạm dụng chất kích thích và không được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng (đặc biệt chăm sóc sức khỏe sinh sản). Đảm bảo sự công bằng và hiệu quả chăm sóc sức ...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-01)

 • Bản thông tin báo cáo khái quát về thực trạng của vấn nạn bạo lực gia đình. Theo đó, bạo lực gia đình có thể ở dạng lạm dụng thể xác, tình dục và cảm xúc, bằng cách trở thành mục tiêu trực tiếp của bạo lực hoặc bằng cách chứng kiến nó. Trong số trẻ em và thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi, hầu hết đều thoát khỏi bạo lực gia đình. Ước tính 22% phụ nữ trẻ đã kết hôn ở độ t...

 • Báo cáo


 • Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Nam; Lê Quang Bình, Vũ Kiều Châu Loan; Lương Thế Huy (2012)

 • Báo cáo này là hợp phần của một nghiên cứu mang tính quốc tế, nhằm nâng cao hiểu biết về trẻ em đường phố có xu hướng tình dục và bản dạng giới đa dạng ở khu vực đô thi tại Nepal và Việt Nam, cũng như tìm hiểu thực trạng quyền và nhu cầu hỗ trợ của những nhóm trẻ này. Báo cáo tập trung phản ánh thực trạng trẻ em đường phố là đồng tính, song tính và chuyển giới ở thành ph...