Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [473]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 473
 • QLNN.3.20.B15. Thach thuc trong phat trien du lich nhan van ben vưng tai VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hồ Thị Thu Hà (2020-06-04)

 • Phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững được đặt ra dựa trên các bài học và kinh nghiệm thực tế phát triển du lịch tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường đã xuất hiện ở Việt Nam khi khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Tuy nhiên, trong thực tế, phát triển ...

 • QLNN.3.20.B14. Giai phap phat trien du lich di san van hoa.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Lưu (2020-03)

 • Bài viết đánh giá thực trạng phát triển và khai thác các điểm du lịch di sản văn hóa của Việt Nam trong thời gian qua, những lợi ích đạt được, những bất cập, khó khăn và nguyên nhân. Trên cơ sở đó khuyến nghị và đề xuất với các nhà hoạch định phát triển du lịch di sản văn hóa cộng đồng địa phương một số giải pháp để phát triển du lịch di sản văn hóa Việt Nam một cách bền vững...

 • NCLP_so20.2019_QuyenvanhoacuadantocthieusoVN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hồng Yến, Mạc Thị Hoài Thương (2019-10)

 • Quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số là một trong những quyền chứa đựng nhiều yếu tố đặc thù và phản ánh rõ nhất những yếu tố “riêng biệt” trong các quyền con người của người dân tộc thiểu số. Đảm bảo quyền văn hóa của người dân tộc thiểu số đã được pháp luật quốc tế và Việt Nam ghi nhận. Để thực hiện tốt hơn việc đảm bảo các quyền này, cần tăng cường hơn nữa vai trò của...

 • Tóm tắt tiếng Việt .pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Liên Hương;  Advisor:Nguyễn Tố Lăng (2020)

 • Luận án đề xuất bộ tiêu chí quản lý kiến trúc, cảnh quan không gian công cộng khu nội đô lịch sử thành phố Hà Nội gồm 7 nhóm tiêu chí: 1) Bố cục tổng thể; 2) Kiến trúc không gian công cộng; 3) Cảnh quan không gian công cộng; 4) Sử dụng đất; 5) Khu vực cần bảo tồn; 6) Hạ tầng kĩ thuật & Tiện ích đô thị; 7) Hoạt động & phương tiện giao thông. Đề xuất phân vùng kiến trúc...

 • Toan van LATS Vo Quoc Thang.pdf.jpg
 • Luận án


 • Võ Quốc Thắng;  Advisor:Lê Quý Phượng (2020)

 • Luận án đã đánh giá được thực trạng hoạt động thể thao thành tích cao (TTTTC) của tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2010-2015. Luận án đã xây dựng được 06 nhóm giải pháp góp phần phát triển TTTTC từ năm 2016-2020, định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Bình Phước với 24 giải pháp thực hiện trong thực tiễn tại địa phương. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức tư tưởng về phát triển TTTTC tại tỉnh Bình ...

 • LA Le Hung Yen.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Hùng Yên;  Advisor:Ngô Hữu Thảo, Trần Hữu Hợp (2020)

 • Luận án dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo; đồng thời có tham khảo một số quan điểm lý luận về tôn giáo trên thế giới hiện nay. Khuyến nghị đối với hệ thống chính trị Tây Nam Bộ, nhằm bảo đảm quyền tự do tôn giáo, để đồng bào đạo Tin Lành đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện, bền vững vùng Tây Nan...

 • toan van luan an.pdf.jpg
 • Luận án


 • Cao Thị Vân;  Advisor:Nguyễn Văn Cương (2020)

 • Nghệ thuật trang trí đình làng Lâu Thượng và đình làng Hùng Lô thể hiện sự tinh tế trong thẩm mỹ và tài khéo của người nghệ nhân xưa. Đó là sự đa dạng về hình thức trang trí như: chạm khắc, tượng trang trí, vẽ màu trên gỗ, đắp nổi vôi vữa… Đa dạng về đề tài trang trí như: linh thú, thiên nhiên và đặc biệt là các hoạt cảnh với hình tượng con người thật độc đáo, thú vị, có giá&...

 • LUAN AN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Khắc Trai;  Advisor:Nguyễn Xuân Tú (2020)

 • Luận án đã phân tích, làm rõ chủ trương của Trung ương Cục miền Nam về công tác binh vận từ năm 1969 đến năm 1975, trên các nội dung chủ yếu như: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; đồng thời, trình bày có hệ thống quá trình Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo công tác binh vận (1969 - 1975) trên các mặt: Xây dựng lực lượng binh vận; xây dựng cơ sở và hoạt động nội tuyến;&#...

 • LUAN AN THANH XUAN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thị Thành Xuân;  Advisor:Hồ Thế Hà (2020)

 • Luận án đã nghiên cứu thực tiễn sáng tác truyện ngắn của các nhà văn nữ, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2000 – 2015 để thấy được sự cách tân trong việc thể hiện nội dung và hình thức tác phẩm. Qua đó, chỉ ra những đóng góp nổi bật của các nhà văn nữ Việt Nam trong việc phát huy và phát triển dòng văn học nữ quyền đã hiện diện từ trước đến nay. Luận án đã chỉ ra được...

 • NỘI DUNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ.pdf.jpg
 • Luận án


 • Thái Văn Thơ;  Advisor:Hồ Sơn Đài (2020)

 • Luận án phân tích, chỉ rõ những hoạt động đấu tranh phong phú, đa dạng, những phương cách đấu tranh sáng tạo và độc đáo được quân và dân Nam Bộ vận dụng trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở địa phương (1954 - 1960). Luận án cung cấp, giới thiệu một số lượng lớn tài liệu có thể được sử dụng để tham khảo, nghiên cứu hoặc giảng dạy&...

 • Toan van LA.pdf.jpg
 • Luận án


 • Hoàng Thị Hồng Thắm;  Advisor:Nguyễn Thị Bích Hà (2020)

 • Từ góc độ truyền thuyết, luận án đã đặt nhân vật Dương Vân Nga trong một phạm vi rộng hơn là văn hóa và xã hội đương đại (với các góc tiếp cận: văn hóa tâm linh, văn hóa chính trị, văn học nghệ thuật đương đại và những nghi án hiện tồn) nhằm hướng đến những đánh giá đầy đủ, khách quan hơn về Dương Vân Nga cũng như thấy được sức sống và những thể hiện mới mẻ về nhân vật lịch&#...

 • Toan van LATS Ngo Van Hy.pdf.jpg
 • Luận án


 • Ngô Văn Hỷ;  Advisor:Lê Quý Phượng (2020)

 • Thực trạng công tác xã hội hóa trong bóng đá Futsal ở Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển bóng đá Futsal. Phong trào Futsal đang tích cực chuyển từ bóng đá phong trào sang Futsal theo hướng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các nguồn thu chính của một CLB bóng đá chủ yếu nhờ vào ngân sách địa phương hay của ngành thể...

 • LUAN AN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngân;  Advisor:Lê Thị Hường, Bùi Thanh Truyền (2020)

 • Luận án đã xác định các khái niệm công cụ trong việc nghiên cứu tiểu thuyết các nhà văn nữ từ lý thuyết nữ quyền, nhận diện và phác thảo dòng chảy/ đặc tính riêng của tiểu thuyết nữ trong bản đồ thể loại văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010. Luận án đã lý giải được cảm quan về đời sống xã hội và con người của các nhà văn nữ trên cả hai...

 • Noi dung TT Viet.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Khánh Ly;  Advisor:Hoàng Quốc Bảo, Phạm Ngọc Trung (2020)

 • Luận án tiếp cận tuyên truyền như là một hoạt động có mục đích, từ đó đưa ra định nghĩa về tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu là hoạt động mà chủ thể tuyên truyền sử dụng những phương thức để truyền tải giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, giúp cho đối tượng có nhận thức đúng về giá trị văn hóa của tín ngưỡng; đồng thời động viên, cổ vũ họ tự giác, tích cự...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 473