Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [900]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 900
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Thủy (2022-10)

 • Bài viết chia sẻ một số kỹ năng cơ bản về giao tiếp, ứng xử và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong môi trường mạng hiện nay.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Hưng, Hồ Thanh Hảo; Lương Nhân Thiên (2022-09)

 • Bài viết xem xét khuôn khổ lý thuyết các khía cạnh văn hóa của Hofstede để hiểu biết tốt hơn về thái độ và chuẩn mực về hành vi văn hóa quốc gia, những thách thức liên quan đến sự khác biệt văn hóa cho các nhà quản lý quốc tế.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Phương (2012)

 • Bài viết lý giải khát vọng “lãnh đạo thế giới” được Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh dưới cách tiếp cận văn hóa. Từ đó, gợi mở một số vấn đề đối với Việt Nam để ứng phó với tham vọng “lãnh đạo thế giới” của Trung Quốc.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đặng Văn Bài (2022-10-14)

 • Bài viết tập trung bàn về nhu cầu hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng nhất là Luật Di sản văn hoá nhằm cụ thể hoá và pháp điển hoá chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước tạo hành lang pháp lý rộng mở cho các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Tiến Thư (2022-10-14)

 • Bài viết nêu tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, đánh giá chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; thành tựu đạt được, thực trạng thực hiện Luật di sản văn hóa và những kiến nghị

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Duy Đức (2022-10-05)

 • Bài viết trình bày quá trình ban hành chính sách và thực tiễn triển khai thực hiện chính sách khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa trong thời gian tới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 900