Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề kinh tế như: Phát triển kinh tế tri thức là con đường duy nhất đến với cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong tập 3 này chủ yếu nói về những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người trong năm 2019.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề kinh tế như: Phát triển kinh tế tri thức là con đường duy nhất đến với cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong tập 3 này chủ yếu nói về những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người.

 • previous
 • 1
 • next