Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Quỳnh Thơ (2019-01)

 • Giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và nâng cao thu nhập. Mặc dù vậy, đầu tư cho hệ thống giáo dục ở các nước Đông Nam Á thu nhập thấp và trung bình vẫn chưa đạt được kết quả cao. Một trong những lý do là đầu tư công được thực hiện cho các cơ sở giáo dục cho dù những cơ sở này có đáp ứng yêu cầu về hàng hóa công cộng, các vấn đề ngoại&...

 • Bài trích


 • Bùi Thị Quỳnh Thơ (2021-02)

 • Liên kết vùng là một trong những giải pháp phát triển du lịch tiết kiệm những hiệu quả khi mà biên giới du lịch giữa các địa phương đã không còn hiện hữu, thay vào đó là một điểm đến chung thống nhất với sự đa dạng sản phẩm dựa trên lợi thế riêng biệt vùng miền. Thông qua khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về liên kết vùng trong phát triển bền vừng du lịch tại các tỉnh ...

 • previous
 • 1
 • next