Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Đinh Thị Minh Tuyết, Triệu Thị Ngọc (2015)

  • Luật Di sản văn hóa được Quốc hội thông qua năm 2001 đã đánh dấu bước quan trọng về việc xây dựng khung pháp lý cao nhất cho việc bảo tồn di sản văn hóa và khẳng định sự ứng xử ngang bằng trong nhận thức giữa di sản văn háo vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.

  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Phúc Lưu (2015)

  • Bài viết đề cập đến tiềm năng và hiện trạng du lịch di sản văn hóa Hà Nội. Trước hiện trạng trên, các cơ quan chức năng cần có sự kiểm soát, quản lý chặt chẽ, quy hoạch tổ chức không gian và đầu tư hợp lý, xây dựng một kế hoạch và chiến lược cụ thể trong việc quản lý phát triển các giá trị di sản văn hóa để vừa bảo tồn, vừa phát huy được tối đa các giá trị di sản văn hóa.

  • Sách


  •  (2018)

  • Cuốn sách giới thiệu hiện vật hàm chứa nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học, tôn lên giá trị tinh thần, niềm tự hào về những di sản của tiền nhân để lại. Sách gồm 2 phần, tập trung giới thiệu về: 109 Bảo vật Quốc gia Việt Nam và 07 văn bản pháp quy về công việc nhận vật bảo quốc gia.